APEL SELECȚIE GRUP ȚINTĂ

Conform adresei MEC nr. 3785/CRED/06.01.2011 se va organiza selecția cadrelor didactice din învățământul primar și gimnazial pentru a participa la cursurile de formare profesională continuă „CRED – Curriculum relevant, educație deschisă pentru toți” – formare nivel II, învățământ gimnazial.

Selecția cadrelor didactice se va realiza fie la nivelul unității de învățământ, în concordanță cu criteriile de selecție prevăzute în anexa 2 la adresa nr. 3785/CRED/06.01.2021 și  va fi  validată de către conducerea unității de învățământ, fie direct, de către cadrele didactice, prin accesarea formularului de înscriere online https://forms.gle/A4EckhCHBJAMyS368
Formularul se adresează cadrelor didactice din învățământul gimnazial.
Condiție obligatorie pentru înscriere – să aveți cel puțin definitivare în învățământ.
IMPORTANT!
Grupul țintă pentru județul Ialomița va fi constituit din cadre didactice calificate din învățământul gimnazial, disciplinele:
    * Educație Fizică și Sport,
    * Matematică,
    * Franceză
Programul de formare „Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi” poate fi urmat doar o singură dată, indiferent de numărul de discipline predate.
Programul de formare se va desfășura în mai multe serii pe parcursul anilor şcolari 2020-2021 şi 2021-2022.
Pentru disciplinele de mai sus, seria va desfășura în perioada 25.01.2021-20.04.2021 şi se va desfășura doar în format online.
Prin completarea acestui formular vă exprimați intenția de a urma cursul „CRED – Curriculum relevant, educaţie deschisă pentru toţi”. Veti fi contactat pentru a participa la programul de formare în momentul în care, pentru disciplina dumneavoastră, se va forma o grupă.  Toate informațiile conținute în prezentul formular sunt confidențiale și vor fi folosite doar în scopul proiectului.