CautarePOCU ID 105197 - Activități

header POCU nou

ACTIVITĂȚI

A.1. Proiectarea, derularea si evaluarea activitatilor educationale in vederea cresterii participarii la educatie, prevenirea parasirii timpurii a scolii pe baza cadrului conceptual standardizat la nivel de proiect. Respectarea cadrului legal privind derularea SDS, ADS si a Ghidului solicitantului privind Selectia, evidenta si gestiunea grupului tinta.
A.2. Medierea scolara pentru cresterea participarii la educatie si diminuarea riscului de parasire timpurie a scolii. Monitorizarea interna a accesului la educatie si a progresului proiectului. (1.3.1.a) (OSP 3)
A.3. Acordarea de sprijin material si financiar participantilor la grup tinta pentru facilitarea accesului si participarii la educatie. (1.3.1.b)

A.4. Organizarea si asigurarea derularii activitatilor de consiliere, orientare scolara si profesionala pentru satisfacerea nevoilor identificate la nivelul grupului tinta prin analiza la nivelul comunitatilor locale pentru cresterea accesului la educatie, prevenirea parasirii timpurii a scolii si facilitarea incluziunii sociale (1.3.2.a)
A.5. Campanie de informare si constientizare locala pentru imbunatatirea accessului, participarea parentala, echitate in educatie prin parteneriatul educational in comunitatile vizate (1.3.2.c)
A.6. Dezvoltarea de competente transversale la cadrele didactice in vederea imbunatatirii participarii la educatie si diminuarea riscului de parasire timpurie a scolii (1.3.3.a)
A.7. Activitati ale managerului de proiect
A.7.1. Activitati ale managerului de proiect (OSP 1, 2, 3, 4, 5)

A.8. Activitati ale personalului suport pentru activitatea managerului de proiect, derularea activitatilor pentru functionarea de ansamblu a proiectului de tip CGA.