CautareMOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Mobilitate 2018-2019

Mobilitatea personalului didactic 2018–2019

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

Anunțuri publice de repartizare pentru candidații cu medii minimum 7

Sedinta publica 27.07.2018 - etapa de pretansfer consimtit intre unitattile de invatamant

Precizări concurs suplinitori
Model cerere înscriere concurs suplinitori

Lista candidaților admiși la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018În atenția candidaților - Concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de statValidarea fișelor de înscriere pentru absolvenții promoției 2018/absolvenții 2018

Anunț titularizareReprogramarea candidaților pentru susținerea inspecțiilor la clasă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018Reprogramarea candidaților pentru susținerea inspecțiilor la clasă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018Programarea candidaților pentru susținerea inspecțiilor la clasă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018Tabel nominal cuprinzând candidații ale căror dosare de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018, au fost respinseTabel nominal cuprinzând candidații înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018Programarea candidaților pentru susținerea probelor practice din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018Anunț - Centrul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, proba scrisă

Lista posturilor vacante/rezervate la data: 19.04.2018
Anunț - centru concurs titularizare
Program înscriere dosare titularizare
Anunț - cadrele didactice care vor solicita posturi didactice/catedre declarate vacante/rezervate care necesită pentru ocupare aviz, trebuie să prezinte acest aviz în momentul depunerii dosarului.

Lista finală a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018, au solicitat menținerea în activitate ca titular in anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, pâna la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2018, au primit acordul din partea C. A. al unităților școlare pentru menținere ca titular in anul școlar 2018-2019 și au fost validate în C.A. al Inspectoratului Școlar Judetean Ialomița.
 
Lista finală a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018, au solicitat menținerea în activitate ca titular in anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, pâna la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2018 și nu au primit acordul din partea C. A. al unităților școlare pentru menținere ca titular în anul școlar 2018-2019.

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019
Fișa de evaluare a personalului didactic

Comunicate concursuri

Comunicate concursuri posturi

COMUNICATE ALE UNITĂŢILOR ŞCOLARE CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS
 
2018-2019
 
Comunicat concurs CJRAE Ialomita
Comunicat concurs Palatul Copiilor Slobozia
Comunicat concurs Școala Gimnazială ”Roman Ialomițeanul” Axintele
Comunicat concurs Școala Gimnazială ”Arhimandrit Teofil” Balaciu
Comunicat concurs Școala Gimnazială Bărbulești
Comunicat concurs Școala Gimnazială Bărbulești
Comunicat concurs Școala Gimnazială Ciochina
Comunicat concurs Școala Gimnazială Cosâmbești
Comunicat concurs Școala Gimnazială Dridu
Comunicat concurs Școala Gimnazială Făcăeni
Comunicat concurs Școala Gimnazială Făcăeni
Comunicat concurs Școala Gimnazială ”Radu Vodă” Fetești
Comunicat concurs Școala Gimnazială Gheoghe Lazăr
Comunicat concurs Școala Gimnazială Giurgeni
Comunicat concurs Școala Gimnazială Giurgeni
Comunicat concurs Școala Gimnazială ”Constantin Gurgu” Nr.1 Gura Ialomiței
Comunicat concurs Școala Gimnazială ”Căpitan Aviator Constantin M. Cantacuzino” Jilavele
Comunicat concurs Școala Gimnazială Ion Roată
Comunicat concurs Școala Gimnazială ”Barbu Catargiu” Maia
Comunicat concurs Școala Gimnazială Manasia
Comunicat concurs Școala Gimnazială Manasia
Comunicat concurs Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu
Comunicat concurs Școala Gimnazială Mihail Kogălniceanu
Comunicat concurs Școala Gimnazială Miloșești
Comunicat concurs Școala Gimnazială ”Ferdinand I” Movila
Comunicat concurs Școala Gimnazială Movilița
Comunicat concurs Școala Gimnazială ”Arhanghelii Mihail și Gavriil” Munteni Buzău
Comunicat concurs Școala Gimnazială ”Arhanghelii Mihail și Gavriil” Munteni Buzău
Comunicat concurs Școala Gimnazială Platonești
Comunicat concurs Școala Gimnazială Rădulești
Comunicat concurs Școala Gimnazială Sălcioara
Comunicat concurs Școala Gimnazială Sinești
Comunicat concurs Școala Gimnazială ”Spiru Haret” Țăndărei
Comunicat concurs Școala Gimnazială Valea Ciorii
Comunicat concurs Școala Gimnazială Vlădeni
Comunicat concurs Școala Profesională Bordușani
Comunicat concurs Școala Profesională Scânteia
Comunicat concurs Școala Profesională Traian
Comunicat concurs Școala Primară Buiești
Comunicat concurs Liceul Tehnologic Căzănești
Comunicat concurs Liceul Tehnologic ”Al.I.Cuza” Slobozia
Comunicat concurs Liceul Tehnologic Special ”Ion Teodorescu” Slobozia
Comunicat concurs Liceul Tehnologic Țăndărei
Comunicat concurs Liceul Tehnologic ”Sf. Ecaterina” Urziceni
Comunicat concurs Liceul Teoretic ”Paul Georgescu” Țăndărei

Sedinte publice

Sedinte publice

Anunț - ședință publică 01.10.2018

Anunț - ședință publică 25.09.2018

Anunț - ședință publică 21.09.2018

Anunț - ședință publică 14.09.2018

Anunț - ședință publică 11.09.2018

Anunț - ședințe publice 28.08.2018

Anunț - ședințe publice 20.08.2018