POCU ID 107120

POCU ID 106757

CautareMobilitate 2019-2020

Anunț detașare la cerere, repartizare în baza mediilor, prelungirea contractului

Anunț validare fișe de înscriere

Anunț calendar depunere dosare pentru concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate

Anunț dosare care necesită aviz