CautareMOBILITATEA PERSONALULUI DIDACTIC

 

Mobilitate 2018-2019

Mobilitatea personalului didactic 2018–2019

 

ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

Cerere de înscriere la concursul județean pentru ocuparea posturilor în învățământul preuniversitar, sesiunea 2017
Cerere incadrare in sistemul PLATA CU ORA
Acord de detasare in interesul invatamantului
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2014
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2011, 2012, 2013
Cerere de repartizare in baza mediilor din 2015, 2016
Cerere prelungire contract candidati cu medii peste 7 cu definitivat sau inscrise la definitivat 2017
Cerere prelungire contract medie mai mare de 7 fara def, medii peste 5
Cerere de detasare la cerere prin concurs specific
Cerere de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor sesiunea 2017

-----------------------------------------------------

Solicitare adeverință luare în evidență candidați care se pretransferă în alt județ
Solicitare adeverință luare în evidență candidați care se pretransferă între unitățile de învățământ
Cerere tip repartizare în baza articolului 253
Cerere de prelungire a contractului individual de muncă în anul şcolar 2017-2018
Cerere de transfer pentru restrângere de activitate/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
Cerere pentru obţinerea acordului pentru transfer/pretransfer consimţit între unităţi de învăţământ
Cerere pentru completarea normei didactice
Cerere pretransfer prin schimb de posturi prin consimțământ scris

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019

Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019
 
Fișa de evaluare a personalului didactic

Comunicate concursuri

Comunicate concursuri posturi

COMUNICATE ALE UNITĂŢILOR ŞCOLARE CARE ORGANIZEAZĂ CONCURS
 
2017-2018
 
Școala Gimnazială Bărbulești 
 

Sedinte publice

Sedinte publice