CautareGradaţii de merit

2017

Tabel nominal cuprinzând punctajele finale ale candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședința CA al IȘJ Ialomița din 07.07.2017

Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit, aprobate în ședința CA al IȘJ Ialomița din 23.06.2017

-----------------------------------------

Adresă înaintare gradații de merit

Cerere tip de înscriere la concursul de acordare a gradației de merit

Fișe evaluare gradație de merit

Procedura gradație de merit personal didactic auxiliar

Număr gradații de merit

Ordin MENCȘ 6161/2016

Ordin MEN 3252/2017


 2016

Tabel nominal cuprinzând punctajele candidaților la concursul de acordare a gradațiilor de merit aprobate în ședința consiliului de administrație al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița la data de 16.05.2016

Număr de locuri gradații de merit - 2016

Fișe de evaluare

Olimpiade și concursuri 2010-2011

Olimpiade și concursuri 2011-2012

Olimpiade și concursuri 2012-2013

Olimpiade și concursuri 2013-2014

Olimpiade și concursuri 2014-2015

Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar

Ordinul MECS nr. 5557 din 2015 pentru aprobarea Metodologiei şi a criteriilor privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat, sesiunea 2016


Lista cu rezultatele finale ale concursului pentru gradaţia de merit - sesiunea 2015

Tabel nominal punctaje gradatii de merit 2015 validat in CA din 15.05.2015

Procedura de acordare a gradaţiei de merit pentru personalul didactic auxiliar

Fişe de evaluare gradaţii de merit - 2015


Lista cu rezultatele finale ale concursului pentru gradaţia de merit - sesiunea 2013


Lista cu candidaţii propuşi pentru gradaţia de merit - sesiunea 2013


Fişe de evaluare gradaţii de merit - 2013

 

Fişe de evaluare gradaţii de merit - 2012