POCU ID 107620

POCU ID 106757

CautareOrganigrama IŞJ Ialomiţa

Lista actelor normative care reglementează organizarea şi funcţionarea IŞJ Ialomiţa

Regulamentul intern al IȘJ Ialomița

Situația posturilor pe categorii de personal și funcții

Structura organizatorică a IȘJ Ialomița

Lista și datele de contact ale instituțiilor care funcționează în subordinea IȘJ:

- Palatul Copiilor Slobozia - Slobozia, str. Matei Basarab, nr. 120, cod 920092, tel/fax 0243235799, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Clubul Școlar Sportiv Slobozia - Slobozia, str. Stadionului, nr. 1-3, cod 920073, tel/fax 0243220875, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

- Casa Corpului Didactic Ialomița - Slobozia, str. Lacului, nr. 19, cod 920024, tel/fax 0243234205, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 


Conducerea Inspectoratului Şcolar Ialomiţa

Departamente:

Descentralizare şi management instituţional. Dezvoltarea resursei umane

Curriculum şi controlul asigurării calităţii

Administrativ