Matematică

Inspector şcolar de specialitate:

Prof. Cocioc Viorel


Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică


Concursul național de matematică LuminaMath editia a XXIII-a

Concursul se va desfășura în două etape: Etapa Online și Etapa Scrisă
Calendarul concursului:

01 octombrie - 31 octombrie înscrieri

04 noiembrie - 08 noiembrie etapa online ( in fiecare zi câte o clasă)

12 noiembrie rezultate etapa online

16 noiembrie etapa scrisă

25 noiembrie rezultate înainte de contestații

26 noiembrie -  27 noiembrie contestații

29 noiembrie rezultate finale

Pentru detalii suplimentare referitoare la concursul național de matematică puteți consulta pagina de internet www.luminamath.ro
Pentru înscriere puteți accesa link-ul : http://online.luminamath.ro/register.aspx

 

Scrisoare metodică an școlar 2018-2019

ORDIN NR.4203/30.07.2018 privind modificarea Anexei nr. 1 a Ordinului ministrului educaţiei, cercetării, tineretului şi sportului nr. 3035/2012 privind aprobarea Metodologiei – cadru de organizare și desfășurare a competițiilor școlare și a Regulamentului de organizare a activităților cuprinse în calendarul activităților educative, școlare și extrașcolare

Programa clasa a VI-a

CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE MATEMATICĂ IALOMIȚA 24septembrie 2018


Tabel nominal cu rezultatele selecției elevilor pentru etapa națională, conform Notei MEN nr. 26402/2016

Regulament specific privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei Naționale de Matematică

Programa pentru olimpiada de matematică, valabilă pentru clasa a V-a, în anul școlar 2017 – 2018.

Pentru clasele VI – XII, rămân valabile programele intrate în vigoare începând cu anul școlar 2013 – 2014


CONSFĂTUIRILE PROFESORILOR DE MATEMATICĂ IALOMIȚA 18 septembrie 2016


Rezultate calificaţi etapa naţională la concursul "A.Haimovici" 2014

Concursul naţional de matematică aplicată "A.Haimovici" 2014, clasele IX-XII

Olimpiada judeţeană de matematică - 2014 

Rezultate olimpiada judeţeană


Olimpiada locală de matematică - 2014 

Rezultate olimpiada locala Ialomita cls. V

Rezultate olimpiada locala Ialomita cls. VI

Rezultate olimpiada locala Ialomita cls. VII

Rezultate olimpiada locala Ialomita cls. VIII

Subiecte clasa a V-a

Subiecte clasa a VI-a

Subiecte clasa a VII-a

Subiecte clasa a VIII-a

Bareme clasa a V-a

Bareme clasa a VI-a

Bareme clasa a VII-a

Bareme clasa a VIII-a


Calendarul olimpiadei de matematică

Regulament olimpiadă

Programă olimpiadă clasele V-VIII 2013-2014

Programă olimpiadă clasele IX-XII 2013-2014


Anunt - Concurs LUMINA MATH


Întâlnirea de lucru a profesorilor de matematică - 13 septembrie 2013


Plan măsuri remediale - Matematică