Management instituțional

Inspector şcolar:Prof. Buzea IleanaE-mail:Declaraţie avere / Declaraţie interese

Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 26.11.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 24.11.2021
Grafic desfasurare probe interviu actualizat
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 22.11.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 19.11.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 18.11.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 17.11.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 15.11.2021
Model cerere contestatie
Anunt depunere contestatii
Grafic desfasurare probe interviu
Anunt proba interviu
Lista cu situatii problema propuse pentru proba de interviu
Lista candidatilor pentru fiecare unitate scolara si pentru fiecare categorie de functii vacante, conform optiunilor exprimate in perioada 21 octombrie - 1 noiembrie 2021
Rezultate finale proba scrisa 28.10.2021
Rezultate proba scrisa 28.10.2021
Procedura operationala privind organizarea, desfasurarea si evaluarea probei de interviu
Anunt concurs proba scrisa pentru candidatii carantinati sau izolati la proba anterioara
Rezultate finale proba scrisa
Rezultate proba scrisa
Anunt depunere contestatii concurs directori, Model contestatie
Anunt tragere sorti supraveghetori concurs directori
Anunt concurs proba scrisa
Lista candidatilor admisi la evaluarea dosarelor
Cerere pentru analiza cauzelor și remedierea eventualelor erori
Anunt concurs directori 2021
Lista candidatilor admisi la etapa de evaluare a dosarelor
Lista candidatilor inscrisi la concursul de directori 2021-2022
Anunt concurs directori 2021
Anunt concurs directori 2021
Procedura inscriere platforma concurs directori
 
 
Legislatie
OMECS nr. 3177_2015 (model certificat  medical)

Anexa2- Fișa autoevaluare directori
Anexa3- Fișa autoevaluare directori adjuncți
Anexa4- Fișa autoevaluare directori CJRAE
Anexa5- Fișa autoevaluare directori PACO
Anexa6- Fișa autoevaluare directori CSS
Anexa7- Fișa autoevaluare directori CJE
Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2021-2022
Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2021-2022

 
Anexa1- Fișa autoevaluare directori
Anexa2- Fișa autoevaluare directori adjuncți
Anexa3- Fișa autoevaluare directori CJRAE
Anexa4- Fișa autoevaluare directori PACO
Fișa autoevaluare directori CJE
Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2020-2021
Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2020-2021
Rezultatele obtinute de cadrele didactice in urma sustinerii interviului in vederea ocuparii unei functii de director/director adjunct, in anul scolar 2020-2021
Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2020-2021

Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar
Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2018-2019
Anexa1- Fișa autoevaluare directori
Anexa2- Fișa autoevaluare directori adjuncți
Anexa3- Fișa autoevaluare directori CJRAE
Anexa4- Fișa autoevaluare directori PACO
Anexa5- Calendarul evaluării
Anexa6- Chestionare
Anexa7- Raport argumentativ directori, directori adjuncți, CJRAE, PACO
Fișa autoevaluare directori CJE

Lista posturilor vacante de director/director adjunct
Procedura privind numirea prin detașare în funcțiile de director și director adjunct

Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2018-2019

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 15/2020
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2020, SERIA 1 (SERIA a 15-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.
Anunț privind eventualele contestații la evaluarea dosarelor
Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.
Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 14/2019
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2019 (SERIA a 14-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.  (afisat azi 17.05.2019)
Lista cu candidații inscriși la etapa de selecție online. (afisat azi 23.04.2019)
Instrucțiuni utilizare aplicație online
Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 13/2018
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2018, SERIA 1 (SERIA a 13-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.
Anunț privind eventualele contestații la evaluarea dosarelor
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2018, SERIA 1 (SERIA a 13-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.  
Lista cu candidații inscriși la etapa de selecție online.

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 12/2017
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2017, SERIA 2 (SERIA a 12-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.  
Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 11/2016
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2017, SERIA 1 (SERIA a 11-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.
Anunț privind eventualele contestații la evaluarea dosarelor
Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.
Opis dosar

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 10/2016
Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 9/2015

Ordinul MECTS nr. 4838 din 2012 - completare metodologie CNEME


Lista candidatilor admisi la etapa de selectie online,sesiunea 2015, seria I (seria a 8 a)

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 8/2015

Completarea formularului de selecție online se realizează la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere. Perioada de inscriere online a candidatilor este 10-22.02.2015

 Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 7/2014

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 6/2014


________________________

Procedura de înfiinţare şi de obţinere a personalităţii juridice pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular --> AICI