Biologie

Inspector şcolar de specialitate:

Prof. Novac Mihaela

 

Concursul național de Biologie ”George Emil Palade” 2022

Elevi calificati la etapa nationala la concursul "George Emil Palade", cls. V-VIII

Rezultate etapa judeteana la concursul "George Emil Palade", 14.05.2022

Criterii departajare


REGULAMENT PRIVIND DESFĂŞURAREA OLIMPIADEI DE BIOLOGIE ȘI A OLIMPIADEI INTERNAȚIONALE DE ȘTIINȚE A UNIUNII EUROPENE, valabil începând cu anul școlar 2019-2020

REGULAMENTUL DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI ȘCOLAR NAȚIONAL DE BIOLOGIE ,,GEORGE EMIL PALADE”, valabil începând cu anul școlar 2019 - 2020


Raport anual activitate - Biologie - 2018-2019


Olimpiada județeană ”Științe pentru juniori”

Rezultatele obținute la etapa județeană a olimpiadei ”Științe pentru juniori” - 25.05.2019

Concursul național de Biologie ”George Emil Palade”

Rezultatele calificării elevilor la etapa națională a olimpiadei de biologie 2019 - clasa - V-VI

Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului școlar național de Biologie ”George Emil Palade” - etapa națională 8 iunie 2019

Rezultatele obținute la etapa județeană a concursului național de biologie G.E.Palade, clasa a V-a - 2018-2019

Rezultatele obținute la etapa județeană a concursului național de biologie G.E.Palade, clasa a VI-a - 2018-2019

Regulament și precizări concurs


Rezultate finale - Olimpiada județeană de Biologie - 17 martie 2019

Regulamentul olimpiadei de biologie

Precizări privind organizarea și desfășurarea Olimpiadei de Biologie - etapa județeană, an școlar 2018-2019

REGULAMENT DE ORGANIZARE ŞI DESFĂŞURARE A CONCURSULUI DE COMUNICĂRI ŞTIINŢIFICE ALE ELEVILOR DIN ÎNVĂŢĂMÂNTUL LICEAL LA DISCIPLINA BIOLOGIE, valabil începând cu anul școlar 2018 – 2019


Activități metodice


Rezultate finale - Concursul școlar național de Biologie ”George Emil Palade” - 5 mai 2018

Regulament de organizare și desfășurare a concursului școlar național de Biologie ”George Emil Palade” - etapa județeană 2017-2018

Precizări la Regulamentul de organizare și desfășurare a concursului școlar național de Biologie ”George Emil Palade” - etapa județeană 2017-2018

Precizări privind organizarea și desfășurarea concursului școlar național de Biologie ”George Emil Palade” - etapa județeană 2017-2018

Rezultatele concursului de comunicări științifice

Concurs comunicări științifice pentru elevii din clasele liceale


Rezultatele calificării elevilor la etapa națională a olimpiadei de biologie 2018 - clasa - VII, IXXXIXII

Tabel nominal cu elevii calificați la etapa națională a Olimpiadei de Biologie, 1-6 aprilie 2018, jud. Neamț

Rezultate finale olimpiada de Biologie - etapa județeană 2018

Precizări privind organizarea și desfășurarea olimpiadei de Biologie - etapa județeană 2017-2018


Regulamentul concursului de Biologie ”George Emil Palade”

Precizări la Regulamentul concursului de Biologie ”George Emil Palade”

Precizări desfășurare concurs de Biologie ”George Emil Palade”


Rezultate olimpiada judeţeana de biologie - 2014


Criterii de departajare a candidaţilor care au obţinut punctaje egale şi se află în situaţia calificării pentru etapa naţională a olimpiadei de biologie 2014


Plan managerial, Disciplina Biologie, 2013-2014

Grafic de monitorizare, control si evaluare prin inspectie scolara, Disciplina Biologie, sem. I, an scolar 2013-2014


Documente Biologie


Centrul metodic - Feteşti-Ţăndărei

Centrul metodic - Slobozia

Centrul metodic - Urziceni


Arii protejate - Ialomita


Plan managerial, Disciplina Biologie, 2012-2013

Grafic de monitorizare, control si evaluare prin inspectie scolara, Disciplina Biologie, sem. I, an scolar 2012-2013

Consiliul consultativ, Disciplina Biologie, 2012-2013

Responsabili centre metodice, Disciplina Biologie, 2012-2013