Pocu ID 105197 - Obiective

header POCU nou

OBIECTIVUL GENERAL AL PROIECTULUI/SCOPUL PROIECTULUI

    Proiectul „Scoala pentru toti – educatie pentru fiecare!” isi propune ca printr-o abordare integrata de servicii educaționale de tipul consiliere si orientare profesionala și scolara, mediere, sprijin financiar, cursuri de formare pentru profesori, educatie parentala si cursuri pentru tinerii si adultii care nu si-au finalizat educatia obligatorie, oferite de catre parteneriatul proiectului unui grup țintă eterogen ( copii prescolari, elevi de nivel primar si gmnazial, tineri si adulti care nu au finalizat educatia generala, traiesc in zone defavorizate, apartin minoritatii roma, in familii cu nivel socio-economic scazut, parinti/tutori, cadre didactice si de sprijin) din localitatile Barcanesti, Boranesti, Cosereni, Cazanesti, Urziceni si Slobozia - sa se diminueze si previna fenomenul de parasire timpurie a scolii la nivelul judetului Ialomita, in vederea atingerii de catre Romania a tintei de 11,3% in 2020, fata de 17,3 in 2013, peste 18% in 2015.
Masurile de prevenție și interventiile preconizate la nivelul celor 7 unitati scolare selectate ca urmare a analizei de nevoi, vor contribui la sporirea gradului de educatie a persoanelor si a comunitatii, in ansamblul sau, la imbunatatirea competentelor fortei de munca, facilitand cresterea gradului de ocupare, facilitand incluziunea socio – profesionala si imbunatatirea nivelului de trai al familiilor aflate in situatii de defavorizare socio-profesionala si financiara, care atrage dupa sine riscul educational.
Se urmareste crearea premiselor ca prin transfer de practici si responsabilitati de la echipa de proiect catre comunitatea locala, prin intermediul retelei EDUpart, activitatile proiectului sa fie continuate intr-un mediu sigur, motivant si motivat creat in proiect prin activarea tuturor actorilor locali relevanti. Proiectul isi propune sa contribuie la atingerea obiectivelor Strategiei privind Parasirea Timpurie a Scolii pe cele 3 paliere: preventie, interventie si compensare, prin: (a) asigurarea accesului la o educatie incluzivă si de calitate, (b) asigurarea finalizarii invatamantului obligatoriu de catre toti copiii, (c) reintegrarea in sistem a persoanelor care au parasit timpuriu scoala.

OBIECTIVE SPECIFICE

    In concordanta cu obiectivele specifice ale apelului 4 (OS 6.2, OS 6.3, OS 6.4 si OS 6.6), cu scopul de a gestiona proiectul intr-o viziune integrata pentru reducerea parasirii timpurii a scolii si asigurarea integrarii principiilor orizontale si a temelor secundare propuse in Ghidul solicitantului conditii specifice de accesare a fondurilor, “Scoala pentru toti”, in acord cu nevoile identificate in analiza de nevoi, obiectivele specifice ale proiectului sunt:

OSP 1: Prevenirea si reducerea parasirii timpurii a scolii in 7 unitati de invatamant din judetul Ialomita prin asigurarea de servicii integrate si programe educationale de calitate, adecvate nevoilor identificate in comunitati, cu accent pe populatia rurala si roma. (OS 6.2, 6.3, 6.4, actiune eligibila A.1.3.1.a)

Pentru aproximativ 41,78% dintre copii, elevii, tinerii/adultii din populatia inscrisa la nivelul celor 7 unitati de invatamant vor primi servicii integrare si programe educationale de calitate. Numarul acestor beneficiari reprezinta, in acelasi timp, aproximativ 22,73% din populatia scolara recenzata/arondata la nivelul celor 7 unitati scolare, respectiv comunitatii in care acestia isi au domiciliul. Dintre acestia peste 21,17% sunt romi, iar 55,74% dintre ei locuiesc in mediul rural.

OSP 2: Imbunatatirea si stimularea participarii la educatie a copiilor/elevilor/tinerilor si adultilor din grupuri vulnerabile, cu prioritate a celor proveniti din mediul rural si/sau roma, prin acordarea de sprijin financiar si material pe perioada participarii la activitati. (OS 6.2, 6.3, 6.4, actiune eligibila A.1.3.1.b)

680 de copii prescolari, elevi de nivel primar și gimnazial vor primi rechizite scolare, imbracaminte si hrana zilnica, pe perioada derularii activitatilor proiectului. Dintre acestia, 48,08% sunt romi, iar 58,82% locuiesc in mediul rural. Pentru 30% dintre prescolarii (cu precadere romi si proveniti din mediul rural) vor fi acordate alocatii de sprijin pentru frecventarea gradinitei. Dintre tinerii si adultii care participa la proiect, aproximativ 11,75% vor fi sprijiniti financiar (in functie de frecventa la activitatile proiectului) cu subventii.

OSP 3: Imbunatatirea accesului la servicii educationale adecvate nevoilor, intereselor si aptitudinilor categoriilor de grup tinta (OS 6.2, 6.3, 6.4, actiune eligibila A.1.3.2.a)

Peste 60% din copiii si elevii selectabili ca grup tinta in proiect se afla in situatii de risc educational major, din motive familiale sau datorate situatiei lor scolare. Pentru acestia in mod deosebit, serviciile educationale adecvate vor duce la imbunatatirea frecventei scolare si reducerea tendintei de parasire a scolii.

OSP 4: Cresterea implicarii comunitatii locale in dezvoltarea parteneriatului educational pentru incluziune sociala si infiintarea a 7 Centre de Dezvoltare Educationala (OS 6.2, 6.3, 6.4, actiune eligibila A.1.3.2.c)
In cadrul comunitatii locale se va dezvolta un parteneriat educational sustenabil care va genera infiintarea si dotarea a 7 centre de dezvoltare educationala pentru care se va aloca o suma estimata la valoarea de 147.000 lei

OSP 5: Imbunatatirea competentelor transversale a cadrelelor didactice in vederea prevenirii parasirii timpurii a scolii, reintegrare in sistemul de educatie si educatie incluziva (OS 6.6, actiune eligibila A.1.3.3.a)

Cadrele didactice care predau in unitatile scolare cuprinse in proiect vor beneficia de imbunatatirea competentelor necesare prevenirii parasirii scolii si reintegrarii in sistemul de educatie. Accentul in propunerea selectarii cadrelor didactice s-a pus pe cei aproximativ 30% dintre profesori din mediul rural care lucreaza cu peste 52,38% dintre copii/elevii din grupul tinta care se afla in situatii de risc educational major.