Noutăți

header POCU nou

TehniCOOL - Îmbunătățirea accesului la activități de învățare în mediul de muncă  real pentru elevii ănvățământului profesional și tehnic din județil Ialomița, Cod proiect: 107620

Link Platforma TehnoCOOL - http://tehnicool.isjialomita.ro

Rezultate finale evaluare dosare 28.02.2019

Rezultate evaluare dosare 26.02.2019

Rezultate evaluare eligibilitate dosare 24.02.2019

Anunt procedura proprie evenimente

Anunț - selecție posturi tutori de practică si expert implementare

Anunț - selecție posturi tutori de practică

Model declaratie disponibilitate

Model cerere inscriere la concurs

Fisa post tutori de practica

Fisa post expert implementare


Anunț - selecție posturi tutori de practică