Noutăți

header POCU nou

 

Rezultate finale selecție experți - 26.02.2020 

Rezultate analiza dosare selecție experți - 21.02.2020

Rezultate eligibilitate dosare selecție experți - 18.02.2020

Anunț selecție experți 27.01.2020

Fișa de post expert ADS învățământ primar

Model cerere înscriere la concurs

Model declarație disponibilitate


Rezultate finale selecție experți - 28.10.2019

Rezultate analiza dosare selecție experți - 23.10.2019

Rezultate eligibilitate dosare selecție experți - 18.10.2019

Anunț selecție experți 25.09.2019

Fișa de post profesor educator

Model cerere înscriere la concurs 31.05.2018

Model cerere declarație disponibilitate 31.05.2018


Rezultate finale selecție experți - 05.02.2019

Rezultate analiza dosare selecție experți - 31.01.2019

Rezultate eligibilitate dosare selecție experți - 28.01.2019

Anunț selecție experți 28.12.2018

Fișa de post expert ADS

Fișe de post expert SDS gimnazial

Model cerere înscriere la concurs 31.05.2018

Model cerere declarație disponibilitate 31.05.2018


Anunț - procedura proprie - servicii de catering - proiect ”Școală pentru toți - educație pentru fiecare!”

Caiet de sarcini - servicii de catering - proiect ”Școală pentru toți - educație pentru fiecare!”


Rezultatele finale la concursul de recrutare și selecție experți pentru posturile vacante din echipa organizației beneficiare în proiect

Rezultatul probei de analiză CV și a scrisorii de intenție

Rezultatul probei de verificare a eligibilității administrative a dosarelor

Anunț selecție experți 03.10.2018

Fișa de post expert incluziune socio-educațională

Fișa de post mediator școlar rural

Fișa de post mediator școlar urban

Fișe de post

Model cerere înscriere la concurs 31.05.2018

Model cerere declarație disponibilitate 31.05.2018


Anunț - selecție grup țintă îin cadrul proiectului POCU/74/6/18/105197


Rezultate finale selecție experți proiect POCU 105197

Rezultatul probei de analiză CV și a scrisorii de intenție în vederea selecției experților

Rezultatul probei de verificare a elegibilității administrative a dosarelor depuse în vederea selecției experților

Rezultatele selecției partenerilor pentru depunerea și implementarea unui proiect în cadrul Programului Operațional Capital Uman 2104-2020 (POCU), Axa Prioritară 6, obiectivele specifice 6.2,6.3,6.4 și 6.6.

Procedura selecție parteneri proiect Școală pentru toți-educație pentru fiecare!

Anunț - selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului POCU/74/6/18/105197

Rezultate - selecție pentru ocuparea posturilor vacante din cadrul proiectului POCU/74/6/18/105197

Anunț - selecție experți în cadrul proiectului POCU/74/6/18/105197

Fișe de post experți

Model cerere înscriere concurs selecție

Model declarație disponibilitate


Comunicat lansare proiect ID 105197