Acte normative

Aplicare Legea Educației Naționale nr. 1/2011

Filename Size Date
An Adobe Acrobat file Instrucțiune MS nr. 2503 din 2021 132.48 KB 2021-11-23
An Adobe Acrobat file Ordinul comun ME_MS nr. 5608_2506_2021 129.96 KB 2021-11-23
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5578 din 2021 (Metodologia_cadru privind mobilitatea personalului didactic de predare din invatamantul preuniversitar in anul scolar 2022-2023) 1.16 MB 2021-11-22
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5550 din 2021 (pentru modificarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a unitatilor de invatamant preuniversitar, aprobat prin Ordinul MEC nr. 5.447 din 2020) 294.66 KB 2021-11-18
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5549 din 2021 (privind structura anului scolar 2021-2022) 299.53 KB 2021-11-18
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5566 din 2021 102.23 KB 2021-11-14
An Adobe Acrobat file Legea nr. 267 din 2021 293.36 KB 2021-11-11
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5511 din 2021 (Metodologie privind stabilirea cifrei de scolarizare si a retelei scolare pentru anul scolar 2022_2023) 369.45 KB 2021-11-04
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5513 din 2021 347.84 KB 2021-11-03
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5490 din 2021 293.38 KB 2021-10-25
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5327 din 2021 (privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2021-2022) 297.41 KB 2021-10-14
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5454 din 2021 (referitor la modificarea metodologiei de concurs pentru ocuparea functiilor de director si director adjunct) 303.48 KB 2021-10-14
An Adobe Acrobat file HG nr.1094 din 2021 (pentru aprobarea cuantumului minim al burselor scolare) 296.38 KB 2021-10-14
An Adobe Acrobat file Ordinul ME_MS nr. 5338_2015 din 2021 (cu modificarile ulterioare) 349.71 KB 2021-10-08
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5142 din 2021 (privind organizarea, desfasurarea si calendarul admiterii in invtamantul profesional de stat si in invatamantul dual de stat pentru anul scolar 2022-2023) 489.22 KB 2021-09-27
An Adobe Acrobat file OUG nr. 105 din 2021 privind aprobarea si implementarea Programului national de suport pentru copii, in contextul pandemiei de COVID-19 - Din grija pentru copii 352.67 KB 2021-09-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MS nr. 1885 din 2021 (privind modificarea Ordinului MS nr. 1456 din 2020 pentru aprobarea Normelor de igiena din unitatile pentru ocrotirea, educarea, instruirea, odihna si recreerea copiilor si tinerilor) 129.94 KB 2021-09-21
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5239 din 2021 (Calendarul de organizare si desfasurare a examenului de definitivare in invatamantul preuniversitar in anul scolar 2021-2022) 299.5 KB 2021-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5154 din 2021 (Metodologia cadru de organizare si functionare a consiliilor de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar) 351.02 KB 2021-09-17
An Adobe Acrobat file OUG nr. 100 din 2021 (privind preluarea creselor de stat in sistemul de invatamant) 308.6 KB 2021-09-16
An Adobe Acrobat file OUG nr. 99 din 2021 (deblocare concursuri pentru ocupare posturi) 310.08 KB 2021-09-15
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5151 din 2021 (privind organizarea si desfasurarea examenului national de bacalaureat – 2022) 327.9 KB 2021-09-10
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5138 din 2021 (privind acreditarea, organizarea şi desfăşurarea programelor de formare continuă destinate personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2021-2022) 182.14 KB 2021-09-09
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5149 din 2021 (privind organizarea şi desfăşurarea evaluării naţionale pentru absolvenţii clasei a VIII-a,în anul şcolar 2021-2022) 120.27 KB 2021-09-09
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5195 din 2021 (privind modificarea şi completarea anexei la Ordinul ministrului educaţiei nr. 4.597 din 2021 pentru aprobarea Met privind org. şi desf. concursului pentru ocuparea funcţiilor de director) 102.72 KB 2021-09-09
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5157 din 2021 (privind implementarea catalogului electronic în şcoli-pilot ) 93.32 KB 2021-09-09
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 5152 din 2021 (privind aprobarea graficului de desfăşurare a examenelor de certificare a calificării profesionale a abs. din învăţământul profesional şi tehnic preuniversitar în anul şc. 2021-2022) 112.22 KB 2021-09-09
An Adobe Acrobat file Ordinul comun ME_MS nr. 5196_1756 din 2021 (aprobare măsuri de organizare a activităţii în cadrul unităţilor_instituţiilor de învăţ. în condiţii de siguranţă epidemiologică pentru prev. îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2) 154.44 KB 2021-09-09
An Adobe Acrobat file Ordinul comun MS_ME nr. 438_4629_2021 (asigurarea asistentei medicale pentru prescolari si elevi) 729.24 KB 2021-09-07
An Adobe Acrobat file Legea Educatiei Nationale nr. 1 din 2011- cu modificarile si completarile ulterioare 1.6 MB 2021-09-03
An Adobe Acrobat file OG nr. 19 din 2021 141.71 KB 2021-09-02
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 4597 din 2021 (Metodologie de concurs directori scoli) 504.18 KB 2021-08-31
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 4492 din 2021 (recunoastere calificari profesionale) 314.94 KB 2021-08-31
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 4638 din 2021 (stabilirea unor drepturi salariale specifice personalului didactic de predare) 294.89 KB 2021-08-31
An Adobe Acrobat file HG nr. 900 din 2021 (de modificare a HG nr. 72 din 2013 referitoare la determinarea costului standard per elev si prescolar) 333.01 KB 2021-08-26
An Adobe Acrobat file OUG nr. 91 din 2021 (program pilot de acordare a unui suport alimentar) 358.03 KB 2021-08-26
An Adobe Acrobat file HG nr. 899 din 2021 (acordare de stimulente financiare absolventilor cu media 10 la EVNAT și BACALAUREAT 2021 sesiunea iunie_iulie) 121.64 KB 2021-08-26
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 4426 din 2021 303.37 KB 2021-08-09
An Adobe Acrobat file Ordinul comun MS_ME_MMPS nr. 929_4472_663 din 2021 307.52 KB 2021-08-09
An Adobe Acrobat file HG nr. 730 din 2021 (prelungire stare de alerta cu 30 de zile începand cu 12 iulie 2021) 370.51 KB 2021-07-13
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3888 din 2021 (criterii si proceduri de evaluare a evaluatorilor de competente profesionale) 139.59 KB 2021-07-06
An Adobe Acrobat file OUG nr. 72 din 2021 (modificare si completare OUG nr. 133 din 2020) 341.11 KB 2021-07-02
An Adobe Acrobat file OUG nr. 50 din 2021 (transport elevi) 301.72 KB 2021-06-23
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3993 din 2021 296.61 KB 2021-06-23
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3832 din 2021 296.67 KB 2021-06-17
An Adobe Acrobat file HG nr. 636 din 2021 (prelungire stare de alerta cu 30 de zile incepand cu 12 iunie 2021) 375.71 KB 2021-06-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3864 din 2021 (metodologie de acordare feedback activitate de invatare) 311.97 KB 2021-06-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3858 din 2021 (modificare metodologie probe de aptitudini pentru admitere la liceu vocational 2021) 300.7 KB 2021-06-02
An Adobe Acrobat file OUG nr. 41 din 2021 (modificare si completare Legea educatiei nationale nr. 1 din 2011) 302.83 KB 2021-06-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3852 din 2021 (completare metodologie examen de bacalaureat 2021) 317.69 KB 2021-06-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3859 din 2021 (modificare metodologie examen de absolvire liceu vocational 2021) 311.43 KB 2021-06-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3851 din 2021 (Calendar de acordare ajutor financiar pentru achizitionare de calculatoare) 299.13 KB 2021-06-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3842 din 2021 (echivalare probe de competente la examenul de bacalaureat 2021) 313.45 KB 2021-06-02
An Adobe Acrobat file Contract Colectiv de Munca Unic Invatamant Preuniversitar nr. 651 din 28 aprilie 2021 444.16 KB 2021-05-26
An Adobe Acrobat file OUG nr. 40 din 2021 297.93 KB 2021-05-25
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3702 din 2021 (programe scolare pentru invatamantul special prescolar_primar_gimnazial) 294.73 KB 2021-05-24
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3779 din 2021 (modificare metodologie examen de absolvire invatamant postliceal) 317.47 KB 2021-05-17
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3770 din 2021 (modificare calendar examene de certificare competente profesionale) 303.3 KB 2021-05-12
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3750 din 2021 (modificare metodologie absolvire inv profesional de 3 ani) 298.28 KB 2021-05-11
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3775 din 2021 (modificare metodologie si calendar admitere in inv profesional si dual) 494.96 KB 2021-05-11
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3751 din 2021 (modificare metodologie absolvire inv liceal filiera tehnologica) 298.02 KB 2021-05-11
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3744 din 2021 (modificare metodologie si calendar EN clasa a VIII) 303.71 KB 2021-05-11
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3752 din 2021 (modificare metodologie absolvire ciclul inferior al liceului -stagii de pregatire practica) 297.3 KB 2021-05-11
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3749 din 2021 481.32 KB 2021-05-10
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3691 din 2021 298.26 KB 2021-05-10
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3721 din 2021 443.81 KB 2021-05-10
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3689 din 2021 297.1 KB 2021-04-29
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3674 din 2021 302.5 KB 2021-04-29
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3654 din 2021 (organizarea si functionarea bazelor de practica pedagogica) 326.43 KB 2021-04-27
An Adobe Acrobat file Ordinul ME nr. 3713 din 2021 (modificarea si completarea metodologiei de formare continua a personalului didactic) 352.69 KB 2021-04-27
An Adobe Acrobat file HG nr. 477 din 2021 (aprobare cifra de scolarizare pentru anul scolar 2021_2022) 311.38 KB 2021-04-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3511 din 2021 308.3 KB 2021-04-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3647 din 2021 (modificare Calendar evaluare II IV VI) 295.98 KB 2021-04-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3563 din 2021 (modificare si completare regulament acte de studii) 297.16 KB 2021-04-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3611 din 2021(Calendar activitati echivalare studii IP3 pe baza ECTS) 301.38 KB 2021-04-06
An Adobe Acrobat file HG nr. 369 din 2021 (organizarea si functionarea Ministerului Educatiei) 348.77 KB 2021-04-02
An Adobe Acrobat file HG nr. 353 din 2021 (de modificare a HG nr. 72 din 2013 - Norme metodologice determinare cost standard per elev) 318.96 KB 2021-03-31
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3558 din 2021 (modificare structura an scolar 2020_2021) 304.08 KB 2021-03-31
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3481 din 2021 294.61 KB 2021-03-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3499 din 2021 295.94 KB 2021-03-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3473 din 2021 (inscrierea in invatamantul primar) 398.41 KB 2021-03-15
An Adobe Acrobat file HG nr. 293 din 2021 (prelungire stare de alerta incepand cu 14 martie) 358.66 KB 2021-03-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3462 din 2021 (Calendarul evaluarii nationale la clasele II IV si VI) 295.92 KB 2021-03-12
An Adobe Acrobat file Legea nr. 15 din 2021 (a bugetului de stat pe anul 2021) 418.6 KB 2021-03-10
An Adobe Acrobat file Legea nr. 16 din 2021 (a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2021) 321.06 KB 2021-03-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3460 din 2021 (modificare program pilot Scoala dupa scoala) 297.41 KB 2021-03-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3459 din 2021 312.42 KB 2021-03-09
An Adobe Acrobat file OUG nr. 194 din 2002 (regimul strainilor in Romania) republicata, cu modificarile si completarile ulterioare 885.33 KB 2021-03-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3449 din 2021 (simularea examenelor nationale) 302.04 KB 2021-03-08
An Adobe Acrobat file HG nr. 52 din 2021 318.67 KB 2021-03-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3337 din 2021 (modificare calendar admitere in invatamantul profesional si dual) 307.16 KB 2021-03-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3300 din 2021 (norme metodologice Program pilot Scoala dupa scoala) 325.55 KB 2021-02-25
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3173 din 2021 295.7 KB 2021-02-22
An Adobe Acrobat file OUG nr. 8 din 2021 313.82 KB 2021-02-22
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3189 din 2021 (modificarea metodologiei de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar) cu Anexe 596.43 KB 2021-02-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3239 din 2021 543.91 KB 2021-02-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3238 din 2021 (metodologie de dezvoltare a CDS) 343.33 KB 2021-02-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3189 din 2021 (modificarea metodologiei de evaluare anuala a personalului didactic si didactic auxiliar) 299.17 KB 2021-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3229 din 2021 (Centralizator discipline 2021) 297.05 KB 2021-02-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 35 din 2021 (prelungirea starii de alerta) 356.85 KB 2021-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul comun MEd_MS nr. 3235_93_2021 345.98 KB 2021-02-08
An Adobe Acrobat file OUG nr. 6 din 2021 (completare la legea educației) 307.41 KB 2021-02-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3174 din 2021 321.63 KB 2021-02-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3203 din 2021 (modificare si completare metodologie de admitere la liceu) 303.77 KB 2021-02-01
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3164 din 2021 124.8 KB 2021-01-25
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3165 din 2021 303.27 KB 2021-01-25
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3108 din 2021 (modificarea ROFUIP) 294.36 KB 2021-01-18
An Adobe Acrobat file Ordinul ANI nr. 96 din 2021 (declaratii de avere si interese) 309.62 KB 2021-01-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MEd nr. 3009 din 2021 (modificare metodologie atestat informatica) 299.08 KB 2021-01-14
An Adobe Acrobat file HG nr. 4 din 2021 (salariu de baza minim brut pe tara 2021) 294.5 KB 2021-01-14
An Adobe Acrobat file H.G. nr. 994 din 2020 (standarde de autorizare si acreditare) 459.67 KB 2021-01-05
An Adobe Acrobat file H.G. nr. 993 din 2020 (metodologie de evaluare institutionala in vederea autorizarii si acreditarii unitatilor de invatamant) 342.41 KB 2021-01-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 6063 din 2020 371.58 KB 2021-01-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 6106 din 2020 (ROFIS) 484.57 KB 2021-01-04
An Adobe Acrobat file OUG nr. 226 din 2020 364.26 KB 2021-01-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 6201 din 2020 (selectie CNEME seria 17) 128.89 KB 2021-01-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 6018 din 2020 118.5 KB 2020-12-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5976 din 2020 89.56 KB 2020-12-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5975 din 2020 121.65 KB 2020-12-10
An Adobe Acrobat file HG nr. 1064 din 2020 - referitoare la cuantumul minim al burselor scolare 122.04 KB 2020-12-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 6122 din 2020 293.63 KB 2020-12-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5991 din 2020 Metodologia de mobilitate pentru 2021_2022 1.13 MB 2020-12-04
An Adobe Acrobat file Legea nr. 278 din 2020 92.42 KB 2020-12-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5927 din 2020 329.38 KB 2020-11-16
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5977 din 2020 294.74 KB 2020-11-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5967 din 2020 311.77 KB 2020-11-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5956 din 2020 104.87 KB 2020-11-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5972 din 2020 90.11 KB 2020-11-10
An Adobe Acrobat file OUG nr. 192 din 2020 303.08 KB 2020-11-09
An Adobe Acrobat file HG nr. 935 din 2020 305.43 KB 2020-11-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5924 din 2020 295.06 KB 2020-11-09
An Adobe Acrobat file OUG nr. 187 din 2020 304.48 KB 2020-10-30
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5767 din 2020 338.1 KB 2020-10-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5658 din 2020 308.99 KB 2020-10-26
An Adobe Acrobat file OUG nr. 180 din 2020 309.62 KB 2020-10-26
An Adobe Acrobat file OUG nr. 171 din 2020 310.77 KB 2020-10-19
An Adobe Acrobat file HG nr. 863 din 2020 325.13 KB 2020-10-19
An Adobe Acrobat file OUG nr. 174 din 2020 365.83 KB 2020-10-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5564 din 2020 385.08 KB 2020-10-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5638 din 2020 310.18 KB 2020-10-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5599 din 2020 363.13 KB 2020-09-30
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5618 din 2020 295.22 KB 2020-09-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5578 din 2020 347.3 KB 2020-09-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5460 din 2020 312.31 KB 2020-09-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5619 din 2020 296.47 KB 2020-09-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5558 din 2020 302.51 KB 2020-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5617 din 2020 296.69 KB 2020-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5562 din 2020 324.78 KB 2020-09-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5574 din 2020 307.09 KB 2020-09-22
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5528 din 2020 295.52 KB 2020-09-22
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5434 din 2020 429.97 KB 2020-09-22
An Adobe Acrobat file Legea educației naționale nr. 1 din 2011, actualizata 17.09.2020 1.31 MB 2020-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5565 din 2020 300.12 KB 2020-09-17
An Adobe Acrobat file Legea nr. 203 din 2020 297.2 KB 2020-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5457 din 2020 736.57 KB 2020-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5455 din 2020 324.98 KB 2020-09-14
An Adobe Acrobat file HG nr. 756 din 2020 296.37 KB 2020-09-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5459 din 2020 314.47 KB 2020-09-14
An Adobe Acrobat file Ordinul ANOFM nr. 593 din 2020 316.17 KB 2020-09-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5545 din 2020 328.17 KB 2020-09-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5453 din 2020 326.1 KB 2020-09-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5449 din 2020 525.53 KB 2020-09-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4916 din 2020 370.09 KB 2020-09-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5271 din 2020 299.78 KB 2020-09-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5447 din 2020 (ROFUIP) 604.55 KB 2020-09-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4979 din 2020 314.78 KB 2020-09-09
An Adobe Acrobat file Legea nr. 1 din 2011 actualizata 2020 1.3 MB 2020-08-31
An Adobe Acrobat file OUG nr. 147 din 2020 314.92 KB 2020-08-31
An Adobe Acrobat file HG nr. 714 din 2020 294.23 KB 2020-08-31
An Adobe Acrobat file Ordinul MS nr. 1456 din 2020 391.52 KB 2020-08-31
An Adobe Acrobat file OUG nr. 144 din 2020 312.3 KB 2020-08-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4813 din 2020 332.23 KB 2020-08-27
An Adobe Acrobat file OUG nr. 141 din 2020 110.82 KB 2020-08-25
An Adobe Acrobat file Legea nr. 186 din 2020 93.23 KB 2020-08-25
An Adobe Acrobat file Legea nr. 185 din 2020 98.06 KB 2020-08-25
An Adobe Acrobat file Legea nr. 187 din 2020 89.29 KB 2020-08-25
An Adobe Acrobat file Legea nr. 184 din 2020 87.83 KB 2020-08-25
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4811 din 2020 110.32 KB 2020-08-22
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4812 din 2020 159.55 KB 2020-08-22
An Adobe Acrobat file OUG nr. 133 din 2020 155.95 KB 2020-08-22
An Adobe Acrobat file HG nr. 533 din 2020 318.34 KB 2020-07-22
An Adobe Acrobat file HG nr. 559 din 2020 295.36 KB 2020-07-22
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4679 din 2020 300.52 KB 2020-07-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4680 din 2020 304.7 KB 2020-07-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MS_CNAS nr. 1092_745 din 2020 325.43 KB 2020-07-06
An Adobe Acrobat file Legea nr. 103 din 2020 301.13 KB 2020-07-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4635 din 2020 304.88 KB 2020-07-01
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4596 din 2020 89.55 KB 2020-06-30
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4617 din 2020 262.3 KB 2020-06-30
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4567 din 2020 100.12 KB 2020-06-30
An Adobe Acrobat file HG nr. 476 din 2020 342.02 KB 2020-06-17
An Adobe Acrobat file Ordinul comun MS_MEC_MMPS nr. 1076_4518_3936 din 2020 317.26 KB 2020-06-16
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4343 din 2020 367.83 KB 2020-06-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4494 din 2020 324.46 KB 2020-06-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4408 din 2020 295.89 KB 2020-06-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4441 din 2020 302.37 KB 2020-06-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4450 din 2020 311.64 KB 2020-06-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4422 din 2020 107.63 KB 2020-06-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4421 din 2020 95.95 KB 2020-06-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4341 din 2020 306.72 KB 2020-05-29
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5259 din 2019 (metodologia privind mobilitatea personalului didactic 2020_2021), cu modificarile si completarile ulterioare 1.28 MB 2020-05-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4321 din 2020 315.22 KB 2020-05-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4302 din 2020 449.54 KB 2020-05-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4323 din 2020 308.76 KB 2020-05-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4326 din 2020 301.77 KB 2020-05-27
An Adobe Acrobat file MO 442bis 6.6 MB 2020-05-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4298 din 2020 298.49 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MS nr. 874 din 2020 302.5 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4300 din 2020 300.99 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4307 din 2020 314.8 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4303 din 2020 308.97 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4325 din 2020 467.01 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4324 din 2020 297.55 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4322 din 2020 312.52 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MS nr. 872 din 2020 303.88 KB 2020-05-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4267 din 2020 114.89 KB 2020-05-21
An Adobe Acrobat file Legea nr. 59 din 2020 99.01 KB 2020-05-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4266 din 2020 93.21 KB 2020-05-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4247 din 2020 167.28 KB 2020-05-21
An Adobe Acrobat file Legea nr. 61 din 2020 88.02 KB 2020-05-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4253 din 2020 91.17 KB 2020-05-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4248 din 2020 100.33 KB 2020-05-19
An Adobe Acrobat file HG nr. 394 din 2020 155.52 KB 2020-05-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4241 din 2020 91.9 KB 2020-05-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4249 din 2020 98.92 KB 2020-05-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4259 din 2020 102.26 KB 2020-05-19
An Adobe Acrobat file Legea nr. 55 din 2020 165.75 KB 2020-05-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MMPS nr. 3577 din 2020 109.46 KB 2020-05-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4151 din 2020 98.94 KB 2020-05-15
An Adobe Acrobat file Hotararea CNSU nr. 24 din 2020 123.4 KB 2020-05-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4244 din 2020 129.5 KB 2020-05-15
An Adobe Acrobat file OUG nr. 70 din 2020 182.98 KB 2020-05-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4220 din 2020 103.51 KB 2020-05-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3993 din 2020 204.32 KB 2020-05-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4032 din 2020 92.62 KB 2020-05-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3992 din 2020 305.29 KB 2020-05-05
An Adobe Acrobat file OUG nr. 58 din 2020 216.12 KB 2020-05-03
An Adobe Acrobat file HG nr. 327 din 2020 108.98 KB 2020-05-03
An Adobe Acrobat file Decretul Presedintelui Romaniei nr. 240 din 2020 202.95 KB 2020-04-17
An Adobe Acrobat file HG nr. 277 din 2020 117.77 KB 2020-04-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 4019 din 2020 91.32 KB 2020-04-15
An Adobe Acrobat file HG nr. 236 din 2020 143.1 KB 2020-04-11
An Adobe Acrobat file Ordonanta militara nr. 7 din 2020 107.04 KB 2020-04-11
An Adobe Acrobat file OUG nr. 41 din 2020 95.98 KB 2020-04-11
An Adobe Acrobat file Legea nr. 37 din 2020 89.25 KB 2020-04-11
An Adobe Acrobat file Legea nr. 45 din 2020 88.78 KB 2020-04-11
An Adobe Acrobat file OUG nr. 38 din 2020 98.65 KB 2020-04-11
An Adobe Acrobat file HG nr. 225 din 2020 101.72 KB 2020-04-02
An Adobe Acrobat file OUG nr. 32 din 2020 144.38 KB 2020-03-31
An Adobe Acrobat file OUG nr. 35 din 2020 93.39 KB 2020-03-31
An Adobe Acrobat file Ordinul MS nr. 502 din 2020 123.29 KB 2020-03-30
An Adobe Acrobat file Ordonanta militara nr. 4 din 2020 106.93 KB 2020-03-30
An Adobe Acrobat file Ordonanta militara nr. 3 din 2020 106.95 KB 2020-03-25
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3374 din 2020 93.92 KB 2020-03-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3472 din 2020 91.63 KB 2020-03-23
An Adobe Acrobat file OUG nr. 30 din 2020 150.76 KB 2020-03-23
An Adobe Acrobat file OUG nr. 28 din 2020 99.51 KB 2020-03-23
An Adobe Acrobat file HG nr. 217 din 2020 100.83 KB 2020-03-23
An Adobe Acrobat file Ordonanta militară nr. 2 din 2020 105.43 KB 2020-03-23
An Adobe Acrobat file Decret nr 195 din 2020 343.42 KB 2020-03-18
An Adobe Acrobat file Legea nr 19 din 2020 296.36 KB 2020-03-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3241 din 2020 301.25 KB 2020-03-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3307 din 2020 255.74 KB 2020-03-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3309 din 2020 301.17 KB 2020-03-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3244 din 2020 299.36 KB 2020-02-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3277 din 2020 393.09 KB 2020-02-24
An Adobe Acrobat file Rectificare la OUG nr. 15 din 2020 289.3 KB 2020-02-18
An Adobe Acrobat file HG nr. 106 din 2020 304.82 KB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file OUG nr. 9 din 2020 340.54 KB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 107 din 2020 312.71 KB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file OUG nr. 15 din 2020 297.77 KB 2020-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3125 din 2020 299.59 KB 2020-02-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3092 din 2020 297.41 KB 2020-02-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 3066 din 2020 303.03 KB 2020-01-30
An Adobe Acrobat file OUG nr. 3 din 2020 300.36 KB 2020-01-28
An Adobe Acrobat file HG nr. 24 din 2020 388.07 KB 2020-01-21
An Adobe Acrobat file OUG nr. 1 din 2020 361 KB 2020-01-13
An Adobe Acrobat file OUG nr. 79 din 2019 97.41 KB 2020-01-08
An Adobe Acrobat file Legea nr. 260 din 2019 97.49 KB 2020-01-08
An Adobe Acrobat file Legea nr. 6 din 2020 a bugetului asigurărilor sociale de stat 115.14 KB 2020-01-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEC nr. 5633 din 2019 155.15 KB 2020-01-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEdC nr. 5532 din 2019 124.64 KB 2020-01-08
An Adobe Acrobat file Legea nr. 5 din 2020 a bugetului de stat 377.14 KB 2020-01-08
An Adobe Acrobat file HG nr. 970 din 2019 93.75 KB 2020-01-08
An Adobe Acrobat file Legea nr. 221 din 2019 297.29 KB 2019-11-21
An Adobe Acrobat file Legea nr. 170 din 2019 295.57 KB 2019-10-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5115 din 2019 311.01 KB 2019-09-30
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5104 din 2019 294.64 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file HG nr. 666 din 2019 293.44 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4909 din 2019 314.58 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5108 din 2019 334.39 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file HG nr. 674 din 2019 319.29 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4948 din 2019 353.31 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4910 din 2019 301.76 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4950 din 2019 345.59 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file HG nr. 672 din 2019 295.6 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4916 din 2019 322.59 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5086 din 2019 356.18 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5090 din 2019 361.61 KB 2019-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4946 din 2019 297.27 KB 2019-09-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5093 din 2019 296.26 KB 2019-09-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4694 din 2019 293.8 KB 2019-08-27
An Adobe Acrobat file HG nr. 559 din 2019 319.19 KB 2019-08-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4687 din 2019 307.01 KB 2019-08-19
An Adobe Acrobat file Legea nr. 139 din 2019 292.23 KB 2019-08-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4365 din 2019 366.61 KB 2019-08-12
An Adobe Acrobat file Legea nr. 153 din 2019 291.38 KB 2019-08-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 557 din 2019 294.64 KB 2019-08-12
An Adobe Acrobat file Legea nr. 131 din 2019 288.5 KB 2019-07-18
An Adobe Acrobat file OUG nr. 57 din 2019 privind Codul administrativ 1.6 MB 2019-07-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3844 din 2016, actualizat 367.61 KB 2019-06-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3894 din 2019 303.16 KB 2019-06-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4044 din 2019 296.9 KB 2019-06-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3956 din 2019 299.12 KB 2019-05-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3957 din 2019 121.18 KB 2019-05-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3947 din 2019 123.77 KB 2019-05-21
An Adobe Acrobat file Legea nr. 102 din 2019 294.23 KB 2019-05-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3879 din 2019 292.75 KB 2019-05-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3881 din 2019 292.54 KB 2019-05-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3880 din 2019 292.48 KB 2019-05-13
An Adobe Acrobat file HG nr. 260 din 2019 306.01 KB 2019-05-06
An Adobe Acrobat file Legea nr. 61 din 2019 298.32 KB 2019-04-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3886 din 2019 385.13 KB 2019-04-17
An Adobe Acrobat file HG nr. 191 din 2019 297.47 KB 2019-04-12
An Adobe Acrobat file OUG nr. 23 din 2019 301.68 KB 2019-04-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3750 din 2019 347.25 KB 2019-04-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3860 din 2019 296.39 KB 2019-04-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3862 din 2019 296.22 KB 2019-04-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3667 din 2019 296.94 KB 2019-04-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3668 din 2019 297.46 KB 2019-04-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3767 din 2019 292.64 KB 2019-04-08
An Adobe Acrobat file Legea nr. 57 din 2019 296.31 KB 2019-04-04
An Adobe Acrobat file Legea nr. 56 din 2019 287.92 KB 2019-04-04
An Adobe Acrobat file HG nr. 168 din 2019 304.65 KB 2019-04-03
An Adobe Acrobat file HG nr. 169 din 2019 307.69 KB 2019-04-03
An Adobe Acrobat file HG nr. 167 din 2019 291.08 KB 2019-04-03
An Adobe Acrobat file HG nr. 171 din 2019 290.53 KB 2019-04-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3738 din 2019 296.96 KB 2019-04-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3665 din 2019 323.58 KB 2019-03-29
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3635 din 2019 294.32 KB 2019-03-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3238 din 2019 290.63 KB 2019-03-20
An Adobe Acrobat file Legea nr. 50 din 2019 418.69 KB 2019-03-18
An Adobe Acrobat file Legea nr. 48 din 2019 292.87 KB 2019-03-15
An Adobe Acrobat file Legea nr. 47 din 2019 926.35 KB 2019-03-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3199 din 2019 291.34 KB 2019-03-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3207 din 2019 298.89 KB 2019-03-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3185 din 2019 300.98 KB 2019-03-01
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3122 din 2019 292.93 KB 2019-02-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3141 din 2019 311.34 KB 2019-02-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3125 din 2019 292.55 KB 2019-02-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3184 din 2019 297.27 KB 2019-02-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3191 din 2019 295.31 KB 2019-02-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3132 din 2019 292.16 KB 2019-02-22
An Adobe Acrobat file HG nr. 53 din 2019 348.97 KB 2019-02-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 52 din 2019 330.25 KB 2019-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3103 din 2019 437.63 KB 2019-02-06
An Adobe Acrobat file Legea nr. 38 din 2019 292.8 KB 2019-01-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3015 din 2019 318.92 KB 2019-01-23
An Adobe Acrobat file OUG nr. 114 din 2018 544.21 KB 2019-01-14
An Adobe Acrobat file OUG nr. 112 din 2018 342.68 KB 2019-01-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5529 din 2018 294.4 KB 2018-12-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5530 din 2018 294.65 KB 2018-12-07
An Adobe Acrobat file Metodologie-cadru miscarea personalului didactic 2019_2020 21.62 MB 2018-11-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5460 din 2018 293.4 KB 2018-11-27
An Adobe Acrobat file HG nr. 917 din 2018 304.21 KB 2018-11-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5461 din 2018 299.41 KB 2018-11-23
An Adobe Acrobat file OUG nr. 96 din 2018 319.82 KB 2018-11-23
An Adobe Acrobat file OUG nr. 97 din 2018 330.56 KB 2018-11-20
An Adobe Acrobat file HG nr. 901 din 2018 303.13 KB 2018-11-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5415 din 2018 122.91 KB 2018-11-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5365 din 2018 317.4 KB 2018-11-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5315 din 2018 302.31 KB 2018-11-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5235 din 2018 371.71 KB 2018-10-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MMJS nr. 2169 din 2018 134.77 KB 2018-10-19
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5211 din 2018 474.31 KB 2018-10-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5212 din 2018 297.43 KB 2018-10-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4831 din 2018 312.91 KB 2018-10-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5031 din 2018 530.27 KB 2018-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5039 din 2018 341.29 KB 2018-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4813 din 2018 325.73 KB 2018-09-21
An Adobe Acrobat file HG nr. 712 din 2018 294.89 KB 2018-09-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4830 din 2018 331.34 KB 2018-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4829 din 2018 363.36 KB 2018-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4824 din 2018 325.64 KB 2018-09-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4828 din 2018 299.4 KB 2018-09-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4827 din 2018 312.17 KB 2018-09-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4461 din 2018 296.29 KB 2018-09-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4441 din 2018 311.57 KB 2018-08-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3501 din 2018 297.31 KB 2018-08-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4215 din 2018 122.15 KB 2018-08-23
An Adobe Acrobat file HG nr. 598 din 2018 325.77 KB 2018-08-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4203 din 2018 430.17 KB 2018-08-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4165 din 2018 350.11 KB 2018-08-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4129 din 2018 307.64 KB 2018-08-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4046 din 2018 305.91 KB 2018-07-30
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4030 din 2018 312.88 KB 2018-07-30
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4110 din 2018 317.17 KB 2018-07-30
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3900 din 2018 308.81 KB 2018-07-30
An Adobe Acrobat file HG nr. 533 din 2018 343.31 KB 2018-07-30
An Adobe Acrobat file Legea nr. 190 din 2018 329.7 KB 2018-07-30
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4005 din 2018 304.94 KB 2018-07-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3764 din 2018 295.87 KB 2018-06-29
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3903 din 2018 334.33 KB 2018-06-29
An Adobe Acrobat file OUG nr. 48 din 2018 379.23 KB 2018-06-21
An Adobe Acrobat file OUG nr. 46 din 2018 323.5 KB 2018-06-18
An Adobe Acrobat file OUG nr. 45 din 2018 376.09 KB 2018-06-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3755 din 2018 292.98 KB 2018-06-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3502 din 2018 318.55 KB 2018-06-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3629 din 2018 314.21 KB 2018-06-18
An Adobe Acrobat file Instructiune MEN nr. 1 din 2018 317 KB 2018-06-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3712 din 2018 342.43 KB 2018-06-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3751 din 2018 298.72 KB 2018-05-31
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3742 din 2018 296.96 KB 2018-05-31
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3630 din 2018 314.2 KB 2018-05-25
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3499 din 2018 292.02 KB 2018-05-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3500 din 2018 294.57 KB 2018-05-23
An Adobe Acrobat file HG nr. 325 din 2018 299.34 KB 2018-05-21
An Adobe Acrobat file HG nr. 1294 din 2004, actualizata 355.23 KB 2018-05-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3503 din 2018 291.52 KB 2018-05-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3622 din 2018 446.54 KB 2018-05-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3565 din 2018 121.56 KB 2018-05-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3633 din 2018 355.87 KB 2018-05-10
An Adobe Acrobat file Ordinul SGG nr. 600 din 2018 503.12 KB 2018-05-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3560 din 2018 265.44 KB 2018-05-07
An Adobe Acrobat file HG nr. 207 din 2018 255.27 KB 2018-04-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3475 din 2018 307.37 KB 2018-04-20
An Adobe Acrobat file Legea nr. 88 din 2018 261.95 KB 2018-04-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3344 din 2018 262.87 KB 2018-04-13
An Adobe Acrobat file HG nr. 131 din 2018 270.51 KB 2018-03-30
An Adobe Acrobat file Legea nr. 80 din 2018 271.18 KB 2018-03-30
An Adobe Acrobat file HG nr. 132 din 2018 277.2 KB 2018-03-30
An Adobe Acrobat file Legea nr. 79 din 2018 182.82 KB 2018-03-30
An Adobe Acrobat file Legea nr. 55 din 2018 257.86 KB 2018-03-16
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3218 din 2018 255.12 KB 2018-03-16
An Adobe Acrobat file Legea nr. 64 din 2018 254.18 KB 2018-03-16
An Adobe Acrobat file HG nr. 65 din 2018 295.36 KB 2018-03-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3217 din 2018 263.32 KB 2018-03-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3220 din 2018 - structura anului scolar 266.15 KB 2018-03-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5677 din 2017 259.25 KB 2018-03-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3242 din 2018 399.1 KB 2018-03-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3108 din 2018 260.44 KB 2018-02-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5864 din 2017 257 KB 2018-01-30
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3027 din 2018 303.3 KB 2018-01-25
An Adobe Acrobat file Instructiune MEN nr. 1 din 2017 294 KB 2018-01-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5676 din 2017 258.38 KB 2018-01-22
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5863 din 2017 258 KB 2018-01-22
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3017 din 2018 306.98 KB 2018-01-22
An Adobe Acrobat file Ordinul MS nr. 15 din 2018 411.35 KB 2018-01-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MDRAPFE nr. 6712 din 2017 268.64 KB 2018-01-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5658 din 2017 257.8 KB 2018-01-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5638 din 2017 319.58 KB 2018-01-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5645 din 2017 303.97 KB 2018-01-10
An Adobe Acrobat file OUG nr. 107 din 2017 337.92 KB 2018-01-08
An Adobe Acrobat file Legea nr. 3 din 2018 568.46 KB 2018-01-08
An Adobe Acrobat file Legea nr. 2 din 2018 1.12 MB 2018-01-08
An Adobe Acrobat file HG nr. 905 din 2017 282.64 KB 2018-01-08
An Adobe Acrobat file HG nr. 917 din 2017 298 KB 2018-01-08
An Adobe Acrobat file OUG nr. 99 din 2017 299.24 KB 2018-01-08
An Adobe Acrobat file OUG nr. 103 din 2017 373.16 KB 2018-01-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5524 din 2017 255.93 KB 2017-12-20
An Adobe Acrobat file HG nr. 899 din 2017 272.52 KB 2017-12-20
An Adobe Acrobat file OUG nr. 91 din 2017 300.28 KB 2017-12-12
An Adobe Acrobat file OUG nr. 92 din 2017 287.42 KB 2017-12-12
An Adobe Acrobat file OUG nr. 90 din 2017 342.79 KB 2017-12-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5485 din 2017 255.79 KB 2017-12-11
An Adobe Acrobat file Metodologie mobilitate pers_did 2018_2019 1.73 MB 2017-12-11
An Adobe Acrobat file HG nr. 870 din 2017 256.78 KB 2017-12-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5472 din 2017 334.03 KB 2017-11-27
An Adobe Acrobat file Legea nr. 211 din 2017 253.66 KB 2017-11-14
An Adobe Acrobat file OUG nr. 79 din 2017 398.44 KB 2017-11-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5360 din 2017 289.32 KB 2017-11-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5063 din 2017 255.26 KB 2017-10-06
An Adobe Acrobat file Legea nr. 197 din 2017 257.84 KB 2017-10-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5061 din 2017 279.46 KB 2017-10-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5062 din 2017 295.1 KB 2017-10-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4797 din 2017 287.07 KB 2017-09-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5298 din 2011, cu modificarile si completarile ulterioare 419.89 KB 2017-09-25
An Adobe Acrobat file HG nr. 640 din 2017 320.77 KB 2017-09-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4772 din 2017 257.38 KB 2017-09-15
An Adobe Acrobat file OUG nr. 64 din 2017 278.63 KB 2017-09-15
An Adobe Acrobat file OUG nr. 63 din 2017 539.57 KB 2017-09-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4796 din 2017 263.93 KB 2017-09-15
An Adobe Acrobat file HG nr. 123 din 2002, cu modificarile si completarile ulterioare 348.99 KB 2017-09-14
An Adobe Acrobat file Legea nr. 544 din 2001, cu modificarile si completarile ulterioare 277.35 KB 2017-09-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4959 din 2013, cu modificarile si completarile ulterioare 316.33 KB 2017-09-13
An Adobe Acrobat file HG nr. 639 din 2017 254.73 KB 2017-09-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 598 din 2017 290.25 KB 2017-09-04
An Adobe Acrobat file OG nr. 23 din 2017 297.21 KB 2017-09-04
An Adobe Acrobat file Codul muncii -Legea nr. 53 din 2003, actualizata 551.38 KB 2017-08-24
An Adobe Acrobat file Legea educatiei nationale nr. 1 din 2011, actualizata 1.16 MB 2017-08-24
An Adobe Acrobat file Instructiune ANAP nr. 3 din 2017 341.77 KB 2017-08-21
An Adobe Acrobat file HG nr. 564 din 2017 277.27 KB 2017-08-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4511 din 2017 284.05 KB 2017-08-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3900 din 2017 277.27 KB 2017-08-21
An Adobe Acrobat file OUG nr. 53 din 2017 271.68 KB 2017-08-21
An Adobe Acrobat file OG nr. 4 din 2017 259 KB 2017-07-27
An Adobe Acrobat file Legea nr. 188 din 2017 254.66 KB 2017-07-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4218 din 2017 254.17 KB 2017-07-27
An Adobe Acrobat file HG nr. 512 din 2017 255.13 KB 2017-07-26
An Adobe Acrobat file OG nr. 3 din 2017 264.71 KB 2017-07-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3915 din 2017 509.91 KB 2017-07-26
An Adobe Acrobat file HG nr. 461 din 2017 268.12 KB 2017-07-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4236 din 2017 294.63 KB 2017-07-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4093 din 2017 231.91 KB 2017-07-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4264 din 2017 256.09 KB 2017-07-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4330 din 2017 259.69 KB 2017-07-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3914 din 2017 288.43 KB 2017-07-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4068 din 2017 266.54 KB 2017-06-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3969 din 2017 562.79 KB 2017-06-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3851 din 2017 255.15 KB 2017-05-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3850 din 2017 321.61 KB 2017-05-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3793 din 2017 306.38 KB 2017-05-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3623 din 2017 252.88 KB 2017-05-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3792 din 2017 299.59 KB 2017-05-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3794 din 2017 270.93 KB 2017-05-10
An Adobe Acrobat file Legea nr. 90 din 2017 250.92 KB 2017-05-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3768 din 2017 254.23 KB 2017-05-04
An Adobe Acrobat file Instructiune ANAP nr. 2 din 2017 332.17 KB 2017-05-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3780 din 2017 267.9 KB 2017-04-28
An Adobe Acrobat file Legea nr. 56 din 2017 249.47 KB 2017-04-21
An Adobe Acrobat file Legea nr. 70 din 2017 115.18 KB 2017-04-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3535 din 2017 250.87 KB 2017-04-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3554 din 2017 430.47 KB 2017-04-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3473 din 2017 401.06 KB 2017-04-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3600 din 2017 255.4 KB 2017-04-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3393 din 2017 282.03 KB 2017-03-09
An Adobe Acrobat file Contract Colectiv de Munca Unic nr. 78 din 2017 425.8 KB 2017-03-02
An Adobe Acrobat file OUG nr. 17 din 2017 261.08 KB 2017-03-01
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3247 din 2017 353.32 KB 2017-02-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3252 din 2017 257.55 KB 2017-02-27
An Adobe Acrobat file Legea nr. 6 din 2017 1.13 MB 2017-02-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3124 din 2017 340.56 KB 2017-02-21
An Adobe Acrobat file Legea nr. 7 din 2017 478.13 KB 2017-02-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3151 din 2017 260.13 KB 2017-02-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3086 din 2017 255.38 KB 2017-02-13
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3160 din 2017 264.38 KB 2017-02-13
An Adobe Acrobat file HG nr. 40 din 2017 307.36 KB 2017-02-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3114 din 2017 20 KB 2017-02-06
An Adobe Acrobat file OUG nr. 9 din 2017 215.86 KB 2017-02-01
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 4477 din 2016 18.1 KB 2017-01-27
An Adobe Acrobat file HG nr. 31 din 2017 38.32 KB 2017-01-25
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3104 din 2017 23.2 KB 2017-01-25
An Adobe Acrobat file HG nr. 32 din 2017 30.8 KB 2017-01-25
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3004 din 2017 24.25 KB 2017-01-16
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 6134 din 2016 48.8 KB 2017-01-16
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 6155 din 2016 29.29 KB 2017-01-16
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 4476 din 2016 21.33 KB 2017-01-16
An Adobe Acrobat file Instructiune ANAP nr. 1 din 2017 86.63 KB 2017-01-16
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 6161 din 2016 332.79 KB 2017-01-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3044 din 2017 254.06 KB 2017-01-11
An Adobe Acrobat file HG nr. 1 din 2017 118.82 KB 2017-01-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 6045 din 2016 43.51 KB 2017-01-09
An Adobe Acrobat file Legea nr. 1 din 2011, actualizata 733.09 KB 2017-01-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 6158 din 2016 36.14 KB 2017-01-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5561 din 2011, actualizat 311.42 KB 2017-01-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 6074 din 2016 36.49 KB 2017-01-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 6051 din 2016 56.32 KB 2017-01-09
An Adobe Acrobat file Legea nr. 250 din 2016 669.93 KB 2017-01-06
An Adobe Acrobat file OUG nr. 96 din 2016 321.1 KB 2017-01-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5920 din 2016 260.93 KB 2017-01-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5805 din 2016 670.08 KB 2017-01-06
An Adobe Acrobat file OUG nr. 99 din 2016 306.83 KB 2017-01-06
An Adobe Acrobat file HG nr. 935 din 2016 249.97 KB 2016-12-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5819 din 2016 266.1 KB 2016-12-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MMFPSPV nr. 2263 din 2016 193.73 KB 2016-12-13
An Adobe Acrobat file HG nr. 866 din 2016 177 KB 2016-12-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5777 din 2016 251.13 KB 2016-12-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5784 din 2016 182.4 KB 2016-12-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5387 din 2016 246.08 KB 2016-12-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5386 din 2016 47.47 KB 2016-12-05
An Adobe Acrobat file HG nr. 877 din 2016 49.17 KB 2016-12-05
An Adobe Acrobat file HG nr. 871 din 2016 16.65 KB 2016-11-29
An Adobe Acrobat file OUG nr. 81 din 2016 67.68 KB 2016-11-28
An Adobe Acrobat file HG nr. 863 din 2016 29.65 KB 2016-11-28
An Adobe Acrobat file OUG nr. 80 din 2016 38.89 KB 2016-11-28
An Adobe Acrobat file Legea nr. 220 din 2016 14.73 KB 2016-11-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5086 din 2016 64.47 KB 2016-11-24
An Adobe Acrobat file OUG nr. 72 din 2016 40.29 KB 2016-11-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5033 din 2016 81.47 KB 2016-10-31
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5068 din 2016 300.74 KB 2016-10-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5069 din 2016 318.08 KB 2016-10-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5005 din 2016 255.65 KB 2016-10-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5291 din 2016 438.6 KB 2016-10-26
An Adobe Acrobat file Legea nr. 184 din 2016 297.82 KB 2016-10-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5415 din 2016 277.18 KB 2016-10-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5414 din 2016 277.27 KB 2016-10-26
An Adobe Acrobat file HG nr. 767 din 2016 273.23 KB 2016-10-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5194 din 2016 98.02 KB 2016-10-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5167 din 2016 20.37 KB 2016-10-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5034 din 2016 48.93 KB 2016-10-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MS nr. 1086 din 2016 19.06 KB 2016-10-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5223 din 2016 20.62 KB 2016-09-30
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5087 din 2016 122.64 KB 2016-09-30
An Adobe Acrobat file HG nr. 626 din 2016 65.03 KB 2016-09-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5078 din 2016 25.3 KB 2016-09-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5074 din 2016 19.64 KB 2016-09-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5077 din 2016 47.27 KB 2016-09-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5079 din 2016 (noul ROFUIP) 597.91 KB 2016-09-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5080 din 2016 166.17 KB 2016-09-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5070 din 2016 57 KB 2016-09-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 4959 din 2016 34.86 KB 2016-09-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5071 din 2016 36.81 KB 2016-09-14
An Adobe Acrobat file HG nr. 614 din 2016 24.64 KB 2016-09-06
An Adobe Acrobat file HG nr. 615 din 2016 15.42 KB 2016-09-06
An Adobe Acrobat file Ordin 129 din 25 august 2016 304.15 KB 2016-09-05
An Adobe Acrobat file Ordin 5005 din 24 august 2016 180.48 KB 2016-09-05
An Adobe Acrobat file Ordin 4457 din 5 iulie 2016 200.76 KB 2016-09-03
An Adobe Acrobat file OUG 43 din 31 august 2016 273.49 KB 2016-09-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 4121 din 2016 18.01 KB 2016-08-30
An Adobe Acrobat file ORDONANTA nr. 17 din 24 august 2016 14.97 KB 2016-08-29
An Adobe Acrobat file HOTARARE nr. 583 din 10 august 2016 - strategie nationala anticoruptie 353.38 KB 2016-08-25
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 4742 din 2016 pentru aprobarea Statutului elevului 91.07 KB 2016-08-25
An Adobe Acrobat file HOTARARE nr. 582 din 10 august 2016 - salarizare personal platit din fonduri publice 2016 144.36 KB 2016-08-25
An Adobe Acrobat file HG nr. 558 din 2016 privind stabilirea fructelor proaspete distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice elev, a fondurilor necesare pentru distributia fructelor proaspete, a masurilor adiacente 203.04 KB 2016-08-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 536 din 2016 privind stimularea performantei scolare inalte din invatamantul preuniversitar 28.84 KB 2016-08-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 520 din 2016 privind cerintele minime de securitate si sanatate referitoare la expunerea lucratorilor la riscuri generate de campuri electromagnetice 85.57 KB 2016-08-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 4577 din 2016 privind structura anului scolar 2016-2017 21.44 KB 2016-08-09
An Adobe Acrobat file Legea nr. 140 din 2016 pentru modificarea art. 277 din Legea educatiei nationale nr. 1 din 2011 14.97 KB 2016-07-18
An Adobe Acrobat file Legea nr. 141 din 2016 pentru modificarea si completarea art. 63 din Legea educatiei nationale nr. 1 din 2011 15.25 KB 2016-07-18
An Adobe Acrobat file HG nr. 478 din 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informatiile de interes public, aprobate prin Hotararea Guvernului nr. 123 288.98 KB 2016-07-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 4420 din 2016 204.07 KB 2016-07-11
An Adobe Acrobat file Ordinul ANAP nr. 281 din 2016 privind stabilirea formularelor standard ale Programului anual al achizitiilor publice si Programului anual al achizitiilor sectoriale 25.28 KB 2016-07-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3855 din 2016 privind aprobarea Metodologiei de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini in unitatile de invatamant preuniversitar, institutiile de invatamant superior de stat si particular 268.08 KB 2016-07-05
An Adobe Acrobat file OUG nr. 41 din 2016 privind stabilirea unor masuri de simplificare la nivelul administratiei publice centrale si pentru modificarea si completarea unor acte normative 56.86 KB 2016-07-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MMFPSPV nr. 1099 din 2016 privind aprobarea Instructiunilor de aplicare a prevederilor art. III alin. (1) din Legea nr. 66 din 2016 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111 din 2010 187.16 KB 2016-06-28
An Adobe Acrobat file HG nr. 449 din 2016 pentru modificarea si completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 111 din 2010 privind concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor 252.35 KB 2016-06-28
An Adobe Acrobat file HG nr. 423 din 2016 privind repartizarea pe judete a sumelor aprobate prin lege pentru finantarea drepturilor copiilor, elevilor, tinerilor cu cerinte educationale speciale integrati in invatamantul de masa, precum si metodolog 191.44 KB 2016-06-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3590 din 2016 privind aprobarea planurilor-cadru de invatamant pentru invatamantul gimnazial 85.74 KB 2016-06-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3742 din 2016 privind aprobarea modelului Suplimentului descriptiv la certificatul de calificare, certificatul de calificare profesionala, EUROPASS 17.59 KB 2016-06-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3838 din 2016 pentru aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a Consiliului National al Elevilor 85.62 KB 2016-06-10
An Adobe Acrobat file Legea nr. 118 din 2016 pentru completarea art. 31 din Legea educatiei nationale nr. 1 din 2011 17.58 KB 2016-06-10
An Adobe Acrobat file HG nr. 395 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achizitie publica,acordului-cadru din Legea nr. 98 din 2016 privind achizitiile publ 459.62 KB 2016-06-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3844 din 2016 pentru aprobarea Regulamentului privind regimul actelor de studii si al documentelor scolare gestionate de unitatile de invatamant preuniversitar 259.04 KB 2016-06-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3618 din 2016 15.93 KB 2016-05-30
An Adobe Acrobat file Legea nr. 98 din 2016 privind achiziţiile publice 354.16 KB 2016-05-30
An Adobe Acrobat file Legea nr. 101 din 2016 privind contestatiile 107.02 KB 2016-05-30
An Adobe Acrobat file Legea nr. 99 din 2016 privind achizitiile sectoriale 372.64 KB 2016-05-30
An Adobe Acrobat file OG nr. 27 din 2011 privind transporturile rutiere 129.49 KB 2016-05-17
An Adobe Acrobat file Legea nr. 94 din 2016 pentru completarea OG nr. 27 din 2011 privind transporturile rutiere 18.56 KB 2016-05-17
An Adobe Acrobat file OUG nr. 14 din 2016 (privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind ndin familii defavorizate) 20.48 KB 2016-05-16
An Adobe Acrobat file Legea nr. 85 din 2016 privind plata diferentelor salariale cuvenite personalului didactic din invatamantul de stat pentru perioada octombrie 2008-13 mai 2011 21.22 KB 2016-05-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3682 din 2016 26.58 KB 2016-05-10
An Adobe Acrobat file Legea nr. 68 din 2016 59.21 KB 2016-05-04
An Adobe Acrobat file Legea nr. 69 din 2016 68.28 KB 2016-05-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3637 din 2016 35.08 KB 2016-04-18
An Adobe Acrobat file Ordinul SGG nr. 200 din 2016 261.22 KB 2016-04-15
An Adobe Acrobat file Ordinul SGG nr. 201 din 2016 157.3 KB 2016-04-15
An Adobe Acrobat file Instructiune ANAP nr. 2 din 2016 64.24 KB 2016-04-13
An Adobe Acrobat file Legea nr. 20 din 2016 (privind contractele de achizitii publice) 15.83 KB 2016-03-09
An Adobe Acrobat file Instructiuni ANAP nr. 1 din 2016 (privind modificarea contractelor de achizitie publica) 56.85 KB 2016-03-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5561 din 2011 pentru aprobarea Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar( actualizat) 291.94 KB 2016-02-22
An Adobe Acrobat file OG nr. 33 din 2002 privind reglementarea eliberarii certificatelor si adeverintelor de catre autoritatile publice centrale si locale (actualizata) 205.93 KB 2016-02-13
An Adobe Acrobat file HG nr. 44 din 2016 privind organizarea si functionarea Ministerului Educatiei Nationale si Cercetarii Stiintifice 67.77 KB 2016-02-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3069 din 2016 privind organizarea si desfasurarea simularii evaluarii nationale pentru elevii clasei a VIII-a si a simularii probelor scrise ale examenului de bacalaureat national, in anul scolar 2015-2016 72.79 KB 2016-02-10
An Adobe Acrobat file Legea nr. 15 din 2016 privind modificarea si completarea Legii nr. 349 din 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun 25.55 KB 2016-02-03
An Adobe Acrobat file Legea nr. 349 din 2002 pentru prevenirea si combaterea efectelor consumului produselor din tutun (actualizata) 80.1 KB 2016-02-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MS nr. 43 din 2016 30.97 KB 2016-01-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MFP nr. 52 din 2016 40.35 KB 2016-01-27
An Adobe Acrobat file HG nr. 15 din 2016 102.51 KB 2016-01-27
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3049 din 2016 19.42 KB 2016-01-22
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3048 din 2016 21.66 KB 2016-01-22
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 3051 din 2016 (privind aprobarea Metodologiei de organizare si desfasurare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a) 49.08 KB 2016-01-22
An Adobe Acrobat file Legea nr. 6 din 2016 pentru completarea Legii educatiei nationale nr. 1 din 2011 18.34 KB 2016-01-21
An Adobe Acrobat file Legea nr. 227 din 2015 privind Codul fiscal, actualizata 1.31 MB 2016-01-19
An Adobe Acrobat file Legea nr. 207 din 2015 privind Codul de procedura fiscala, actualizata 659.2 KB 2016-01-19
An Adobe Acrobat file Ordinul ANAP nr. 1140 din 2015 56.81 KB 2016-01-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 979 din 2015 31.63 KB 2016-01-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 993 din 2015 37.92 KB 2016-01-12
An Adobe Acrobat file Ordinul ANAP nr. 773 din 2015 (privind unele masuri de eficientizare a activitatii de evaluare ex-ante a documentatiilor de atribuire) 18.92 KB 2016-01-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MENCS nr. 5992 din 2015 (privind aprobarea Calendarului de administrare a evaluarilor nationale la finalul claselor a II-a, a IV-a si a VI-a in anul scolar 2015-2016) 16.96 KB 2016-01-12
An Adobe Acrobat file Legea nr. 339 din 2015 (a bugetului de stat pe anul 2016) 752.44 KB 2016-01-12
An Adobe Acrobat file Ordinul ANAP nr. 1139 din 2015 (privind notificarea incheierii contractului de achizitie publica a acordului-cadru) 24.74 KB 2016-01-12
An Adobe Acrobat file Legea nr. 340 din 2015 (a bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2016) 873.29 KB 2016-01-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MFP nr. 2634 din 2015 privind documentele financiar-contabile 517.47 KB 2015-12-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5792 din 2015 17.79 KB 2015-12-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5557 din 2015 (Metodologie gradatie de merit 2016) 58.66 KB 2015-12-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5602 din 2015 39.21 KB 2015-12-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5558 din 2015 (privind aprobarea programelor pentru definitivat) 17.62 KB 2015-11-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5559 din 2015 (pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind mobilitatea personalului didactic 2016-2017) 17.61 KB 2015-11-26
An Adobe Acrobat file Metodologie mobilitate personal didactic 2016-2017 1.75 MB 2015-11-26
An Adobe Acrobat file OUG nr. 55 din 2015 26.9 KB 2015-11-25
An Adobe Acrobat file ORDIN nr 1409-2007 Strategia nationala privind violenta 63.41 KB 2015-11-23
An Adobe Acrobat file Anexa la OMECT nr 1409-2007 Strategia nationala privind violenta 364.84 KB 2015-11-23
An Adobe Acrobat file Legea nr. 271 din 2015 16.62 KB 2015-11-13
An Adobe Acrobat file OUG nr. 54 din 2015 (privind unele masuri in domeniul invatamantului) 20.58 KB 2015-11-10
An Adobe Acrobat file Legea nr. 248 din 2015 (privind stimularea participarii in invatamantul prescolar a copiilor provenind din familii defavorizate) 18.81 KB 2015-11-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5442 din 2015 17.02 KB 2015-11-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5481 din 2015 (pentru aprobarea Regulamentului privind regimul atestatelor de formare continua a personalului didactic) 31.72 KB 2015-11-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5510 din 2015 (privind aprobarea Calendarului de organizare si desfasurare a examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2015-2016) 18.19 KB 2015-11-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5480 din 2015 20.78 KB 2015-10-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5439 din 2015 (de modificare a metodologiei privind formarea continua a personalului didactic) 21.7 KB 2015-10-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5293 din 2015 (privind aprobarea Structurii standardului de pregatire profesionala din invatamantul profesional si tehnic) 44.6 KB 2015-10-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5088 din 2015 44.28 KB 2015-10-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5086 din 2015 22.2 KB 2015-10-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5087 din 2015 15.51 KB 2015-10-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5286 din 2015 28.31 KB 2015-10-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5287 din 2015 18.43 KB 2015-10-06
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5268 din 2015 (echivalare studii efectuate in strainatate) 58.43 KB 2015-10-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5232 din 2015 (privind aprobarea Metodologiei de organizare a predarii disciplinei Religie in invatamantul preuniversitar) 28.29 KB 2015-09-28
An Adobe Acrobat file HG nr. 500 din 2011, actualizata 34.11 KB 2015-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MS nr. 1955 din 1995, actualizat (pentru aprobarea Normelor de igiena privind unitatile pentru ocrotirea, educarea si instruirea copiilor si tinerilor) 101.95 KB 2015-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6143 din 2011, actualizat (privind aprobarea Metodologiei de evaluare anuala a activitatii personalului didactic si didactic auxiliar) 256.14 KB 2015-09-24
An Adobe Acrobat file HG nr. 283 din 2003 (pentru aprobarea Programului National Miscare pentru sanatate) 21 KB 2015-09-24
An Adobe Acrobat file Legea nr. 213 din 1998 actualizata 49.96 KB 2015-09-24
An Adobe Acrobat file Legea nr. 307 din 2006, actualizata (privind apararea impotriva incendiilor) 101.3 KB 2015-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5082 din 2015 (privind organizarea si desfasurarea admiterii in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2016-2017) 75.18 KB 2015-09-24
An Adobe Acrobat file OUG nr. 75 din 2005, actualizata 82.87 KB 2015-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5565 din 2011, actualizat 83.8 KB 2015-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5237 din 2015 (de modificare a Ordinului MEN nr. 4895 din 2014) 41.79 KB 2015-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5238 din 2015 (de modificare a Ordinului MEN nr. 4959 din 2013) 41.28 KB 2015-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5231 din 2015 28.03 KB 2015-09-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5081 din 2015 (Evaluarea Nationala la cls a VIII a in anul scolar 2015_2016) 29.64 KB 2015-09-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5080 din 2015 (Bacalaureat 2016) 31.1 KB 2015-09-17
An Adobe Acrobat file HG nr. 733 din 2015 (privind acordarea unei sume destinate decontarii cheltuielilor pentru achizitionarea de manuale scolare) 18.81 KB 2015-09-14
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 4711 din 2015 14.97 KB 2015-09-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5079 din 2015 (pentru modificarea Ordinului ministrului educatiei si cercetarii stiintifice nr. 4496 din 2015 privind structura anului scolar 2015-2016) 17.3 KB 2015-09-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5561 din 2011 (Metodologiei privind formarea continua a personalului din invatamantul preuniversitar) actualizata 294.28 KB 2015-09-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5036 din 2015 14.38 KB 2015-09-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 5057 din 2015 33.03 KB 2015-09-11
An Adobe Acrobat file Legea nr. 176 din 2010 actualizata (privind declaratiile de avere si de interese) 98.56 KB 2015-09-08
An Adobe Acrobat file OG nr. 42 din 2015 (privind dreptul absolventilor de a beneficia de acte de studii recunoscute la finalizarea unor studii neautorizate si sanctionarea institutiilor de invatamant care scolarizeaza fara autorizare) 25.34 KB 2015-09-02
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4315 din 2014 144.19 KB 2015-08-31
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 4716 din 2015 (privind aprobarea Metodologiei de evaluare a inspectorilor scolari si a fisei de evaluare-cadru a inspectorului scolar) 45.48 KB 2015-08-31
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 4712 din 2015 (privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului national de experti in management educaţional, seria a 9-a) 17.75 KB 2015-08-21
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 4456 din 2015 (privind aprobarea Cadrului general de organizare si functionare a structurilor parteneriale consultative pentru invatamantul profesional si tehnic) 70.39 KB 2015-08-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 4621 din 2015 (pentru modificarea si completarea Metodologiei-cadru de organizare si functionare a consiliului de administratie din unitatile de invatamant preuniversitar,aprobata prin OMEN nr. 4619 DIN 2014 211.48 KB 2015-08-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 577 din 2015 29.63 KB 2015-08-11
An Adobe Acrobat file HG nr. 569 din 2015 (decontare naveta cadre didactice si personal didactic auxiliar) 32.74 KB 2015-08-11
An Adobe Acrobat file HG nr. 576 din 2015 19.53 KB 2015-08-11
An Adobe Acrobat file HG nr. 567 din 2015 (pentru modificarea Hotărârii Guvernului nr. 918 din 2013 privind aprobarea Cadrului naţional al calificărilor) 35.2 KB 2015-08-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 4488 din 2015 (privind mentinerea functionarii corespunzatoare a echipamentelor si serviciilor din cadrul Proiectului Internet in scoala ta. Conectarea la internet broadband a unitatilor scolare 246.8 KB 2015-08-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 4624 din 2015 (pentru modificarea anexei nr. 1 la Regulamentul de organizare si functionare a unitatilor care ofera activitate extrascolara, aprobat prin Ordinul MECTS nr. 5567 din 2011) 84.84 KB 2015-08-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 4496 din 2015 (structura anului scolar 2015_2016) 35.75 KB 2015-08-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 4239 din 2015 18.3 KB 2015-08-11
An Adobe Acrobat file Legea nr. 170 din 2015 150.97 KB 2015-07-08
An Adobe Acrobat file Legea nr. 173 din 2015 (referitoare la voucherele de vacanță) 154.63 KB 2015-07-08
An Adobe Acrobat file Ordinul SGG nr. 400 din 2015 (Codul controlului intern al entitatilor publice) 186.08 KB 2015-06-24
An Adobe Acrobat file Legea nr. 154 din 2015 (pentru modificarea si completarea OUG nr. 96 din 2003 privind protectia maternitatii la locurile de munca) 30.53 KB 2015-06-24
An Adobe Acrobat file Legea nr. 153 din 2015 (pentru modificarea art. 18 din Legea educatiei nationale nr. 1 din 2011) 13.65 KB 2015-06-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 3684 din 2015 (Planuri de invatamant Tehnologii) 17.06 KB 2015-06-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 3782 din 2015 (Metodologia de primire la studii si scolarizare a cetatenilor straini din state terte UE in anul scolar 2015- 2016) 64.53 KB 2015-06-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 3542 din 2015 (programe scolare) 16.27 KB 2015-06-09
An Adobe Acrobat file HG nr. 335 din 2015 (modelul de bon valoric pentru achizitionarea de calculatoare) 18.67 KB 2015-05-27
An Adobe Acrobat file HG nr. 309 din 2015 (pentru aprobarea Programului manifestărilor prilejuite de Ziua Eroilor - 21 mai 2015) 20.77 KB 2015-05-13
An Adobe Acrobat file Legea nr. 95 din 2015 (completare art. 96 din Legea educatiei nationale nr.1 din 2011) 14.31 KB 2015-05-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 3542 din 2015 (programe scolare pentru discipline optionale) 15.17 KB 2015-04-29
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 3678 din 2015 (Metodologia de intocmire, completare si valorificare a Raportului de evaluare la finalul clasei pregatitoare) 55.25 KB 2015-04-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 3676 din 2015 (modificare calendar admitere in invatamantul liceal si profesional 2015_2016) 58.51 KB 2015-04-17
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 3400 din 2015 (modificare si completare Regulament cadru de organizare si functionare a inspectoratelor scolare) 64.77 KB 2015-04-03
An Adobe Acrobat file Legea nr. 571 din 2004 privind protectia personalului din autoritatile publice, institutiile publice si din alte unitati care semnaleaza incalcari ale legii 23.6 KB 2015-02-26
An Adobe Acrobat file Legea nr. 477 din 2004 privind Codul de conduita a personalului contractual din autoritatile si institutiile publice 49.25 KB 2015-02-26
An Adobe Acrobat file Legea nr. 286 din 2009 privind Codul penal 551.68 KB 2015-02-24
An Adobe Acrobat file Legea nr. 78 din 2000 pentru prevenirea, descoperirea si sanctionarea faptelor de coruptie 46.39 KB 2015-02-24
An Adobe Acrobat file Rectificare la Ordinul MEN nr. 4893 din 2014 (Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit 2015) 6.98 KB 2015-02-18
An Adobe Acrobat file HG nr. 75 din 2015 (privind reglementarea prestarii de catre copii de activitati remunerate in domeniile cultural, artistic, sportiv, publicitar si de modeling) 44.86 KB 2015-02-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MECS nr. 3177 din 2015 (model certificat medical) 10.11 KB 2015-02-18
An Adobe Acrobat file Legea nr. 12 din 2015 (de modificare si completare a Codului Muncii, aprobat prin Legea nr. 53 din 2003) 13.54 KB 2015-01-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4893 din 2014 (Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit, sesiunea 2015) 46.49 KB 2015-01-20
An Adobe Acrobat file HG nr. 9 din 2015 (modificare si completare HG nr. 72 din 2013) 28.25 KB 2015-01-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5113 din 2014 (Metodologie privind managementul riscurilor de coruptie in cadrul Ministerului Educatiei Nationale si al institutiilor si unitatilor subordonate) 82.46 KB 2015-01-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5114 din 2014 (Metodologia de organizare a programului special de revalorizare a formarii initiale de asistent medical generalist) 98.99 KB 2015-01-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5123 din 2014 (Metodologia evaluarii la cls a II a, a IV a si a VI a in anul scolar 2014 2015) 45.1 KB 2015-01-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5120 din 2014 (modificare Ordinului MECTS nr. 5553 din 2011) 8.08 KB 2015-01-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5108 din 2014 (modificare Metodologie de mobilitate a personalului didactic in anul scolar 2015 2016, aprobata prin Ordinul MEN 4895 din 2014) 10.59 KB 2015-01-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5005 din 2014 (Metodologia examenului de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului postliceal) 114.61 KB 2015-01-07
An Adobe Acrobat file OUG nr. 94 din 2014 (modificare Legea educatiei nationale nr. 1 din 2011) 23.17 KB 2015-01-07
An Adobe Acrobat file Legea nr. 186 din 2014 (legea bugetului de stat pe anul 2015) 739.94 KB 2015-01-07
An Adobe Acrobat file OUG nr. 83 din 2014 (privind salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2015, precum si alte masuri in domeniul cheltuielilor publice) 67.59 KB 2015-01-07
An Adobe Acrobat file Contract Colectiv de Munca Unic nr. 1483 din 13 noiembrie 310.08 KB 2014-12-16
An Adobe Acrobat file HG nr. 1027 din 2014(Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant si a criteriilor de promovare in grade sau trepte) 98.26 KB 2014-11-26
An Adobe Acrobat file H.G. nr. 918 din 2013 (privind aprobarea Cadrului national al calificarilor) 32.28 KB 2014-11-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4854 din 2014 (Metodologia de transfer al personalului didactic auxiliar si al personalului nedidactic in anul 2014) 18.4 KB 2014-11-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4464 din 2014 (Graficul de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale a absolventilor invatamantului profesional si tehnic) 14.85 KB 2014-11-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4436 din 2014 35.67 KB 2014-11-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4801 din 2014 (Calendarul examenului national de definitivare in invatamant in anul scolar 2014 2015) 10.26 KB 2014-10-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4802 din 2014 (Metodologia examenului national de definitivare in invatamant) 103.66 KB 2014-10-28
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4774 din 2014 (infiintarea comisiilor nationale de specialitate) 19.74 KB 2014-10-23
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4435 din 2014 (Metodologia de organizare si desfasurare a examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional cu durata de 3 ani) 95.91 KB 2014-10-23
An Adobe Acrobat file Codul muncii actualizat 205.57 KB 2014-10-15
An Adobe Acrobat file OUG nr. 58 din 2014 (privind stabilirea unor masuri financiare) 44.92 KB 2014-10-01
An Adobe Acrobat file Legea nr. 176 din 2010 (privind declaratiile de avere si de interese) actualizata 91.12 KB 2014-09-26
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4619 din 2014 (Metodologia cadru de organizare si functionare a Consiliului de Administratie din unitatile de invatamant) 111.89 KB 2014-09-25
An Adobe Acrobat file Ordinul Presedintelui Casei Nationale de Asigurari de Sanatate nr. 581 din 2014 47.31 KB 2014-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4433 din 2014 (Metodologia examenului de certificare a calificarii absolventilor invatamantului liceal filiera vocationala) 62.18 KB 2014-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4553 din 2014 (Calendarul activitatilor prevazute in Metodologia de echivalare pe baza ECTS a invatamantului universitar de scurta durata) 14.25 KB 2014-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4554 din 2014 (privind modelul diplomei de conversie profesionala si a certificatului de acordare a definitivarii in invatamant) 15.11 KB 2014-09-24
An Adobe Acrobat file Legea nr. 123 din 2014 (modificarea Legii nr. 571 din 2003 privind Codul fiscal) 9.46 KB 2014-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4423 din 2014 (programa scolara pentru invatamantul liceal filiera vocationala specializarea Muzica) 60.92 KB 2014-09-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MEdC nr. 4925 din 2005 (ROFUIP) actualizat 307.13 KB 2014-09-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4420 din 2014 (modificare OMEN nr. 4888 din 2013) 7.65 KB 2014-09-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3608 din 2014 (completare Regulament CJRAE) 10.76 KB 2014-09-15
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4434 din 2014 (Metodologia examenului de certificare a calificarii absolventilor de liceu filiera tehnologica) 84.94 KB 2014-09-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3593 din 2014 (Metodologie privind elaborarea si aprobarea curriculumului scolar) 34.14 KB 2014-09-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3973 din 2014 (echivalare niveluri de calificare) 12.82 KB 2014-09-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4422 din 2014 (aprobare programa scolara disciplina optionala arhitectura, clasele a III a sau a IV a) 42.61 KB 2014-09-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4432 din 2014 (Admiterea in invatamantul liceal si profesional de stat pentru anul scolar 2015 2016) 13.24 KB 2014-09-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4431 din 2014 (Evaluarea Nationala pentru absolventii clasei a VIII a in anul scolar 2014 2015) 19.83 KB 2014-09-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4424 din 2014 (Metodologie de organizare a sectiilor bilingve francofone) 24.61 KB 2014-09-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4430 din 2014 (Examenul de bacalaureat 2015) 19.52 KB 2014-09-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4421 din 2014 (modificare Metodologie examen de certificare a calificarii profesionale) 7.87 KB 2014-09-10
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3731 din 2014 (Planuri de invatamant Aria curriculara Tehnologii) 73.9 KB 2014-09-10
An Adobe Acrobat file Ordin MEN nr. 4317 din 2014 (referitor la invatamant postliceal sanitar) 98.56 KB 2014-08-29
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3152 din 2014 (Planuri cadru de invatamant pentru invatamantul profesional de stat cu durata de 3 ani) 68.24 KB 2014-04-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5559 din 2013 (Regimul manualelor scolare in invatamantul preuniversitar) 126.74 KB 2014-03-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3111 din 2014 (Calendarul si Metodologia de inscriere a copiilor in invatamantul primar pentru anul scolar 2014) 182.82 KB 2014-02-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3080 din 2014 (modificare si completare a Ordinului MEN nr. 5451 din 2013 pentru aprobarea Metodologiei de mobilitate) 156 KB 2014-02-20
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3060 din 2014 (Conditii de organizare a taberelor, excursiilor, expeditiilor etc) 78.59 KB 2014-02-11
An Adobe Acrobat file Legea 1 din 2014 (modificare si completare legea educatiei) 24.12 KB 2014-01-20
An Adobe Acrobat file OUG nr. 117 din 2013 (modificare Legea educatiei nationale nr. 1 din 2011) 74.56 KB 2014-01-07
An Adobe Acrobat file HG nr. 1165 din 2013(modificare HG nr. 72 din 2013 referitoare la costul standard per elev) 60.05 KB 2014-01-07
An Adobe Acrobat file HG nr. 965 din 2013 (privind stabilirea unor zile libere in sectorul bugetar) 35.39 KB 2013-12-16
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5332 din 2013 (Graficul de desfasurare a examenelor de certificare a calificarii profesionale) 35.22 KB 2013-12-09
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5455 din 2013 (Metodologia de acordare a gradatiei de merit) 106.4 KB 2013-12-04
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5144 din 2013 (Strategia anticoruptie in educatie) 193.97 KB 2013-11-25
An Adobe Acrobat file OUG nr. 103 din 2013 (salarizarea personalului platit din fonduri publice in anul 2014) 121.15 KB 2013-11-25
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5294 din 2013 (Metodologia examenului de definitivare in invatamant) 159.28 KB 2013-11-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5397 din 2013 (de modificare a metodologiei de formare continua a personalului didactic) 129.13 KB 2013-11-18
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4932 din 2013 75.77 KB 2013-11-07
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5211 din 2013 41.69 KB 2013-10-24
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5132 din 2009 (activitatea de dirigentie) 57.75 KB 2013-10-11
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4353 din 2013 (curriculum pentru pregatirea practica) 89.97 KB 2013-10-08
An Adobe Acrobat file Legea nr. 257 din 2013 (pentru modificarea si completarea Legii nr. 272 din 2004 privind protectia si promovarea drepturilor copilului) 161.2 KB 2013-10-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4888 din 2013 (Metodologia examenului de certificare a calificarii profesionale pentru absolventii invatamantului profesional de 2 ani) 192.7 KB 2013-10-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 5142 din 2013 (Calendarul concursului de selectie a cadrelor didactice pentru corpul de experti in management educational seria 5) 93.6 KB 2013-10-08
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4959 din 2013 (Metodologia de organizare a concursului de ocupare a posturilor didactice sau catedrelor ce se vacantează pe parcursul anului scolar in unitatile de invamamant preuniversitar de stat) 110.43 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file OUG nr. 77 din 2013 70.23 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4925 din 2013 (Metodologie de organizare a admiterii in inv liceal in anul scolar 2014-2015) 55.34 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4924 din 2013 (Metodologie de organizare a Evaluarii Nationale pentru absolventii clasei a VIII a in anul scolar 2014-2015) 43.73 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 4923 din 2013 (Metodologie de organizare a examenului de bacalaureat 2014) 142.95 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file HG nr. 344 din 2013 (completare HG nr. 72 din 2013) 35.19 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3418 din 2013 (Programe scolare pentru clasa pregatitoare, clasa I si clasa a II a) 26.99 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3547 din 2013 (Metodologie pentru monitorizarea insertiei socioprofesionale a abs inv profesional) 180.87 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3548 din 2013 (Planuri cadru pentru pregatirea practica la cls a XI, inv profesional de 2 ani) 28.28 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3818 din 2013 (Structura anului scolar 2013 2014) 54.84 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3825 din 2013 (concursuri Prietenii pompierilor si Cu viata mea apar viata) 174.18 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3732 din 2013 (Metodologia de acordare a titlului de Colegiu nationalColegiu unitatilor de invatamant preuniversitar) 40.77 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3371 din 2013 (Planuri cadru de invatamant pentru invatamantul primar) 81.82 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3412 din 2012 (Metodologie de evaluare in vederea autorizarii, acreditarii si evaluarii periodice a furnizorilor) 52.89 KB 2013-10-03
An Adobe Acrobat file OUG nr. 14 din 2013 (modificare Legea educatiei nr 1 din 2011). 37.58 KB 2013-04-05
An Adobe Acrobat file Legea nr. 6 din 2013 (legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe anul 2013) 1.13 MB 2013-04-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3071 din 2013 28.22 KB 2013-04-05
An Adobe Acrobat file Legea nr. 5 din 2013 (legea bugetului de stat pe anul 2013) 953.78 KB 2013-04-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3281 din 2013 (modificare Ordin MECTS nr. 6211 din 2012 ref la gradatia de merit) 28.98 KB 2013-04-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3128 din 2013 (Centralizator) 34.76 KB 2013-04-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3179 din 2013 (Calendarul Concursului de selectie pentru corpul de experti in management educational 2013) 32.29 KB 2013-04-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3155 din 2013 (modificare si completare metodologie privind acordarea gradatiei de merit) 30.62 KB 2013-04-05
An Adobe Acrobat file HG nr. 72 din 2013 (Norme metodologice pentru determinarea costului standard per elev) 106.26 KB 2013-04-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3307 din 2013 (Model Atestat de formare continua si a fisei competentelor) 32.83 KB 2013-04-05
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6193 din 2012 (Metodologia examenului de definitivare in invatamant) 125.85 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6370 din 2012 (completare Ordin 4865 din 2011 ref la obligatia de predare a directorilor) 28.26 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6239 din 2012 (Metodologia de mobilitate a personalului didactic 2013-2014 1.2 MB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6211 din 2012 (Metodologia si criteriile de acordare a gradatiei de merit) 93.04 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6194 din 2012 (Programe de conversie profesionala cadre didactice inv preuniversitar) 54.53 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6327 din 2012 (Grafic examene de absolvire inv profesional si tehnic) 33.29 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5817 din 2012 (modificare ordin privind programul EDUSAL) 46.71 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6152 din 2012 (completare ROFUIP) 35.13 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5756 din 2012 (probe examen de bacalaureat pentru abs sectiilor bilingve romano-spaniole) 69 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5755 din 2012 (Planuri cadru clasa pregatitoare, invatamant special) 41.74 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5773 din 2012 (Metodologie intocmire raport de evaluare la finalul clasei pregatitoare) 52.07 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5910 din 2012 (Metodologia de evaluare la finalul clasei a VI a) 69.54 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6143 din 2011 (Metodologie evaluare anuala pers did si did auxiliar) 37.12 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6141 din 2011 (regulament UFIP) 40.55 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6000 din 2012 (Metodologie privind primirea la studii si scolarizarea cetatenilor straini din state terte UE) 125.46 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3104 din 2013 (modificare si completare metodologie de mobilitate a pers did 2013) 176.07 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6501 din 2012 (completare ordin formare psihopedagogica) 27.26 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Contract Colectiv de Munca Unic Invatamant Preuniversitar nr. 59276 din 2012 243.52 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3129 din 2013 (modificare si completare metodologie grade didactice) 72.45 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Raport privind aplicarea si respectarea prevederilor Legii nr.52 din 2003 611.18 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file H.G. nr. 1062 din 2012 (Bursa profesionala) 42.82 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 1105 din 2011 (modificare REVISAL) 31.94 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 1252 din 2012 (Metodologie de organizare si functionare a creselor si a altor unitati de educatie timpurie anteprescolar) 140.16 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 1274 din 2011 (metodologie calcul cost standard per elev 2012) 117.96 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file HG nr. 1225 din 2011 (salariu minim brut 2012) 31.96 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MEN nr. 3028 din 2013 (modificare OMECTS nr. 5560 din 2011) 25.84 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6517 din 2012 (Metodologia de evaluare externa a calitatii educatiei in inv preuniversitar) 82.01 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Anexa_structura_an_scolar_2012-2013 182.31 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6551 din 2011 (doc scolare intocmite numai limba romana) 30 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6552 din 2011 (metodologie evaluarea si orientare scolara) 108.53 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6584 din 2012 (Metodologie de evaluare la finalul clasei a IV a) 58.96 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6576 din 2012 (Metodologie de evaluare la finalul clasei a II a) 70.13 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 6575 din 2011 (procedura atestate de echivalare si recunoastere competente) 51.9 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5568 din 2011 (ROF inv sportiv integrat) 96.38 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5745 din 2012 (Metodologie cadru pregatire psihopedagogica) 88.7 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3539 din 2012 (contract de pregatire practica elevi din inv profesional si tehnic) 97.43 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3654 din 2012 (Planuri cadru la invatamantul primar) 120.16 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3656 din 2012 (programa scolara pentru clasa pregatitoare) (2) 26.9 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3794 din 2012 (Structura anului scolar 2012-2013) 71.35 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3656 din 2012 (programa scolara pentru clasa pregatitoare) 36.43 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3470 din 2012 (modificare OMECTS nr. 5576 din 2011 criterii de acordare burse pentru elevi) 39.28 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3462 din 2012 (Metodologia org si desf activitatilor de educatie fizica si sport in inv preuniv) 172.18 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3437 din 2012 (metodologie evaluare elevi la finalul cls a II a) 72.03 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3438 din 2012 (Metodologie evaluare elevi la finalul clasei a IV a) 62.51 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3439 din 2012 (metodologie evaluare elevi la finalul cls a VI a) 71.75 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3461 din 2012 (completare OMECTS nr. 5298 din 2011 evaluare stare de sanatate elevi si prescolari) 36.65 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3450 din 2012 (pentru modificarea anexei la OMECTS nr. 3295 privind aprobarea Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice) 48.89 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3794 din 2012 (structura anului scolar 2012 2013) 63.9 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3841 din 2012 (conditii pentru organizarea masterului didactic) 144.65 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 4121 din 2012 (Calendar echivalare studii ECTS Seria a 2 a) 44 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Legea nr. 294 din 2011 (Legea bugetului asigurarilor sociale de stat pe 2012) 876.24 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Legea nr. 293 din 2011 (legea bugetului de stat pe 2012) 791.16 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 4171 din 2012 (Calendar concurs selectie cadre didactice pentru corpul de experti in management educational,ses 2012 seria 2) 33.49 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Legea nr. 283 din 2011 (salarizare in 2012) 50.22 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 4111 din 2012 (modificare metodologie echivalare studii pe baza ECTS) 38.6 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 4085 din 2012 (sesiune speciala pentru Evaluarea Nationala la clasa a VIII a) 32.64 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3866 din 2012 (Regulament de org si functionare al Colegiului de disciplina) 49.34 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3843 din 2012 (programa optional Fi activ.....) 95.23 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3960 din 2012 (programa scolara optional Dezvoltarea abilitatilor de viata) 99.32 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3961 din 2012 (programa scolara optional Lectura si abilitatile de viata) 59.39 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 4071 din 2012 (modificare metodologie de miscare a pers didactic) 31.55 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3973 din 2012 (metodologie eliberare adeverinta de conformitate) 47.42 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3342 din 2012 (programe pentru acordarea definitivarii in invatamant) 225.05 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3295 din 2012 (Calendarului desfasurarii concursului de selectie a cadrelor didactice) 646.66 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordin MECTS nr. 5552 din 2011 30.87 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OMEN_3104_2013_modificare_si_completare_OMECTS_6239_2012 405.22 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OMECTS nr. 6564 din 2011 (procedura atribuire denumire unitati de inv) 60.55 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OMECTS nr. 5.560-2011 Mobilitate 2012-2013 14.98 MB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OMECTS nr. 6563 din 2011 (Calendar activitati recunoastere si echivalare studii) 48.9 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordin MECTS nr. 3860 din 2011 (Metodologie de evaluare performante profesionale ale personalului contractual) 1.54 MB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordin 5635_structura_an scolar 2012_2013 288.33 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OUG nr. 124 din 2011 (alocatii, indemnizatii copii etc) 162.29 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OUG nr. 125 din 2011 (Modificare Cod fiscal) 253.82 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OUG nr. 83 din 2012 81.12 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OUG nr. 84 din 2012 (salarii in sectorul bugetar in 2013) 57.27 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordin (Regulamentul de organizare si desfasurare a concursului sau examenului de promovare in grade sau trepte profesionale a personalului didactic) 161.13 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OUG nr. 92 din 2012 (modificare legea educatiei nationale si plata sentintelor judecatoresti in 2013) 90.76 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OG nr. 9 din 2012 (lapte si corn) 37.46 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OG nr. 17 din 2012 (plata drepturi salariale stabilite prin hotarari judecatoresti devenite executorii pana la 31 dec 2012) 72.44 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3163 din 2012 (Metodologa-cadru de organizare si functionare a programelor postuniversitare de formare si dezvoltare profesionala continua) 40.67 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3168 din 2012 (inv profesional cu durata de 2 ani) 110.49 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3202 din 2012 (Centralizatorul privind disciplinele de invatamant, domeniile si specializarile, precum si probele de concurs valabile pentru incadrarea personalului didactic din inv. preuniversitar) 40.33 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3283 din 2012 (Modificare Procedura atribuire de denumiri unitati de invatamant) 50.43 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3271 din 2012.pdf (Metodologia-cadru de organizare a examenelor de finalizare a studiilor in invatamantul superior - examene de absolvire, licenta, diploma, selectie, disertatie) 67.09 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3157 din 2012 (Modificare metodologie de mobilitate a pers didactic) 38.25 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Legea nr. 84 din 2012 (privind unele masuri referitoare la veniturile de natura salariala ale personalului platit din fonduri publice) 31.24 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Metodologie evaluare anuala pers did si did auxiliar 13.06 MB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file O.U.G. nr. 19 din 2012 (masuri pentru recuperarea reducerilor salariale) 58.69 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3006 din 2012 (acreditare liceu vocational, profil pedagogic) 26.47 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3035 din 2012 (metodologie competitii sportive si concursuri scolare) 207.94 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3064 din 2012 (metodologia si calendarul inscrierii in clasa pregatitoare si in clasa I in anul scolar 2012-2013) 163.76 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 3062 din 2012 (metodologie org clase in regim simultan) 34.18 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 4469 din 2012 218.28 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 4472 din 2012 (modificare OMECTS nr. 5560 din 2011 Mobilitatea personalului didactic) 356.4 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Legea nr 166 din 2011 26.27 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5565 din 2011 (Regulament acte de studii si documente scolare) 108.9 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5567 din 2011 (ROF unitati cu activ extrascolara) 129.82 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5569 din 2011 (ROF inv arta) 52.26 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file OUG nr. 21 din 2012 (modificare si completare legea educatiei nationale) 80.74 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5564 din 2011 (Metodologie acreditare furnizori de formare continua) 79.66 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5563 din 2011 (Retea permanenta scoli in vederea realizarii pregatirii practice) 86.75 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5558 din 2011 131.02 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5559 din 2011 41.2 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5560 din 2011 (Metodologia - cadru de mobilitate a pers didactic in anul 2012 - 2013) 26.23 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5562 din 2011 41.09 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5561 din 2011 (Metodologia privind formarea continua a personalului din inv) 26.54 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5570 din 2011 (ROF unitati cu program sportiv suplimentar) 121.08 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5571 din 2011 (ROF inv alternativ) 56.17 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5608 din 2012 (Admitere liceu anul scolar 2013 2014) 60.7 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5610 din 2012 (Metodologia examneului de bacalaureat 2013) 50.42 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5624 din 2012 (Metodologie de ocupare a posturilor didactice in anul scolar 2012 2013) 112.21 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5720 din 2012 (probe examen de bacalaureat pentru abs sectiilor bilingve francofone) 197.6 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5671 din 2012 (Metodologie privind studiul in limba materna) 65.61 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5606 din 2012 (Evaluare Nationala la cls a VIII a 2012 2013) 36.44 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5577 din 2011 (centrul de excelenta) 47.93 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5573 din 2011 (ROF inv special) 127.47 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5572 din 2011 (Regulament registru national al performantei sportive) 79.66 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5574 din 2011 (Metodologie CES) 62.93 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5575 din 2011 (Metodologie scolarizare la domiciliu) 102.2 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file INSTRUCTIUNI MECTS nr. 6 din 2011 33.88 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5576 din 2011 (Criterii de acordare a burselor scolare) 42.61 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5557 din 2011 (Metodologie concurs inspector sc general, adjunct si director CCD) 194.54 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5556 din 2011 (Regulament biblioteci scolari si CDI - uri) 204.5 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5349 din 2011 74.72 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5370 din 2012 (Certificat de atestare a competentelor profesionale) 45.17 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5411 din 2012 (completare norme metodologice referitoare la concediul de odihna al cadrelor didactice) 27.3 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5485 din 2011 212.07 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5484 din 2011 86.17 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5346 din 2011 61.36 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5298 din 2011 (metologie evaluare stare de sanatate elevi si prescolari) 252.32 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 4607 din 2012 (completare ROFUIP) 37.26 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 4576 din 2011 (Edusal) 53.99 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 4613 din 2012 (modificare metodologie evaluare anuala pers didactic) 29.32 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Legea nr. 230 din 2011 (plata drepturi salariale castigate in instanta) 27.04 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5249 din 2011 (Graficul examenelor de absolvire inv profesional si tehnic) 31.86 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5248 din 2011 229.88 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5486 din 2011 (referitor la gradatia de merit 195.14 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5487 din 2011 (recunoastere studii liceale tehnologice si vocationale in invatamantul tertiar nonuniversitar) 53.96 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5549 din 2011 78.01 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5550 din 2011 52.46 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5553 din 2011 47.84 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5555 din 2011 (Regulament CJRAE) 153.8 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5554 din 2011 144.68 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5547 din 2011 (Regulamentul inspectiei scolare) 258.01 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5546 din 2011 59.43 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5489 din 2011 52.79 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5488 din 2011 59.72 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5528 din 2011 (Programe scolare A DOUA SANSA inv primar) 27.32 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5529 din 2011(A doua sansa inv secundar inferior) 27.2 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5545 din 2011 49.65 KB 2013-02-12
An Adobe Acrobat file Ordinul MECTS nr. 5530 din 2011 118.48 KB 2013-02-12