ÎN ATENŢIA CADRELOR DIDACTICE CARE DORESC SĂ PARTICIPE LA CONCURSUL DE OCUPARE A POSTURILOR DIDACTICE
 

 

Anunțuri publice de repartizare pentru candidații cu medii minimum 7

Sedinta publica 27.07.2018 - etapa de pretansfer consimtit intre unitattile de invatamant

Precizări concurs suplinitori
Model cerere înscriere concurs suplinitori

Lista candidaților admiși la proba scrisă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018În atenția candidaților - Concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de statValidarea fișelor de înscriere pentru absolvenții promoției 2018/absolvenții 2018

Anunț titularizareReprogramarea candidaților pentru susținerea inspecțiilor la clasă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018Reprogramarea candidaților pentru susținerea inspecțiilor la clasă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018Programarea candidaților pentru susținerea inspecțiilor la clasă din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018Tabel nominal cuprinzând candidații ale căror dosare de înscriere la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018, au fost respinseTabel nominal cuprinzând candidații înscriși la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018Programarea candidaților pentru susținerea probelor practice din cadrul concursului național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018Anunț - Centrul de concurs pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar, proba scrisă

Lista posturilor vacante/rezervate la data: 19.04.2018
Anunț - centru concurs titularizare
Program înscriere dosare titularizare
Anunț - cadrele didactice care vor solicita posturi didactice/catedre declarate vacante/rezervate care necesită pentru ocupare aviz, trebuie să prezinte acest aviz în momentul depunerii dosarului.

Lista finală a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018, au solicitat menținerea în activitate ca titular in anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, pâna la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2018, au primit acordul din partea C. A. al unităților școlare pentru menținere ca titular in anul școlar 2018-2019 și au fost validate în C.A. al Inspectoratului Școlar Judetean Ialomița.
 
Lista finală a cadrelor didactice care îndeplinesc condițiile legale de pensionare la data de 1 septembrie 2018, au solicitat menținerea în activitate ca titular in anul școlar 2018-2019, în funcția didactică, pâna la 3 ani peste vârsta de pensionare, raportata la data de 1 septembrie 2018 și nu au primit acordul din partea C. A. al unităților școlare pentru menținere ca titular în anul școlar 2018-2019.

Calendarul mobilității personalului didactic de predare din învățământul preuniversitar pentru anul școlar 2018-2019
Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar în anul şcolar 2018-2019
Fișa de evaluare a personalului didactic