OMEN 4317/11.08.2014

ORDIN nr. 4.317 din 11 august 2014

privind aprobarea programului special de revalorizare a formării iniţiale de asistent medical generalist, dobândită anterior datei de 1 ianuarie 2007, pentru absolvenţii învăţământului postliceal şi ai învăţământului superior