Anunţ! Şedinţa publică

   Şedinţa publică pentru repartizarea candidaţilor pentru angajare pe perioadă determinată, care au obţinut medii de repartizare mai mari de 5* (minim nota 5 la proba scrisă şi inspecţia la clasă/proba practică) la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015 va avea loc la sediul Inspectoratului Şcolar Judeţean Ialomiţa, etaj IV, marţi, 25 august 2015.

*Vor participa şi candidaţii care au obţinut medii de repartizare mai mari de 7 (minim nota 7 la proba scrisă şi inspecţia la clasă/probă practică) la concursul naţional pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor declarate vacante/rezervate în învăţământul preuniversitar, sesiunea 2015, ramaşi nerepartizaţi.

Anunţ! Şedinţa publică