Anunț - contestații gradații de merit

În perioada 29-30 iunie 2017, candidații pot depune contestații asupra punctajului acordat în urma evaluării dosarelor de gradații de merit, conform OMEN 3252/14.02.2017, la IȘJ Ialomița.