Anunț

Dosarele pentru concursul/testarea organizat(ă) la nivel județean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor vacante/rezervate în învățământul preuniversitar de stat, sesiunea 2017, se vor depune la IȘJ, etaj I, biroul Managementul resurselor umane, în perioada 01-04.09.2017, după următorul program:

Vineri, 01.09.2017 orele 09-13

Luni,   04.09.2017 orele 09-15