Admitere

Admiterea în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional de stat

pentru anul școlar 2018-2019

 

Admitere 2018

Aceasta ierarhie este afisata public pe site-ul Admitere 2018 - Pagina de start

Ierarhia din județul Ialomița 

Învățământul liceal de stat

OMEN 4794/31.08.2017 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2018-2019

Anexa nr. 1 la OMECTS nr. 4802/ 31.08.2010 privind organizarea şi desfăşurarea admiterii în învăţământul liceal de stat pentru anul şcolar 2011-2012

Model fișă de admitere în clasa a IX-a și a anexei acesteia, pentru participarea la probele de aptitudini sau la probele de verificare a cunoștințelor de limbă modernă sau maternă

Învățământul profesional de stat

OMEN 4795/31.08.2017 privind organizarea, desfăşurarea și calendarul admiterii în învăţământul profesional de stat și în învățământul dual pentru anul şcolar 2018-2019

OMEN 5068/31.08.2016 privind aprobarea Metodologiei de organizare și desfăşurare a admiterii în învăţământul profesional de stat

Model fișă de admitere pentru înscriere în învățământul profesional de stat

Broșura - ADMITEREA în învățământul liceal de stat și ADMITEREA în învățământul profesional de stat, anul școlar 2017-2018


Admiterea în învățământul liceal de stat și în învățământul profesional de stat cu durata de 3 ani

pentru anul școlar 2018-2019