Anunț - titularizare 2018

Rezultate finale proba scrisă (după contestații) la concursul național de ocupare a posturilor didactice/catedrelor didactice vacante/rezervate din învățământul preuniversitar de stat, sesiune 2018