Anunt mobilitate - rezultate calificati/necalificati

Rezultatele la concursul/testarea la nivel judetean pentru ocuparea posturilor didactice/catedrelor ramase vacante/rezervate in invatamantul preuniversitar

Rezultate calificati
Rezultate necalificati