Dezvoltarea resursei umane

Inspector şcolar:

Prof. Dincă Magdalena 

 

Acte normative care vizeaza domeniul formarii si dezvoltarii in cariera didactica (OME 4224/06.07.2022)


Definitivat

Definitivat 2024

Precizari examen definitivat

Tabelul nominal cu cadrele didactice înscrise la examenul de definitivat, sesiunea 2024

Definitivat 2023

Telverde

Depunere contestatii, Model cerere

Centru de examen - definitivat 2023

Definitivat 2022

Tabel nominal cadre didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiune 2023

Definitivat 2022

Anunt examen definitivat

Tabel nominal cadre didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiune 2022

Definitivat 2020

Tabel nominal cadre didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiune 2020

OMEN 5211/02.10.2018 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

OMEN 4910/23.08.2019 Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

Fisa de inscriere

Definitivat 2019

Rezultate finale definitivat

Anunț - În atenția candidaților la examenul de definitivare în învățământ, sesiunea 2019

Tabel nominal cadre didactice înscrise la examenul național de definitivare în învățământ, sesiune 2019

OMEN 5211/02.10.2018 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

OMEN 5212/02.10.2018 Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

Fisa de inscriere

Definitivat 2018

Lista candidaților admiși la examenul național de definitivare în învățământ, sesiunea 2018

Tabel nominal cu situația cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivat, sesiunea 2018

OMEN 3114/19.01.2017 

OMEN 4814/31.08.2017 Metodologia-cadru de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

OMEN 4815/31.08.2017 Calendarul de organizare şi desfăşurare a examenului naţional de definitivare în învăţământ

Fisa de inscriere


Echivalare studii

LISTA cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTSI/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență - an școlar 2022-2023

LISTA cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTSI/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență - an școlar 2019-2020

LISTA cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTSI/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență - an școlar 2017-2018

Calendar echivalare studii de scurtă durată

OMENCS nr. 5920/06.12.2016 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată

LISTA cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTSI/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență - an școlar 2016-2017


LISTA cadrelor didactice care îndeplinesc/nu îndeplinesc condițiile de echivalare pe baza ECTSI/SECT a învățământului universitar de scurtă durată, realizat prin colegiul cu durata de 3 ani sau institutul pedagogic cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licență - an școlar 2015-2016

Calendar echivalare studii de scurtă durată

OMECS nr. 5480/14.10.2015 pentru aprobarea Calendarului activităților prevăzute în Metodologia privind echivalarea pe baza ECTS/SECT a învățământului universitar de scurtă durată

Cerere echivalare studii pe baza de ECTS

Fișa de înscriere


Situaţia candidaţilor în urma verificării dosarelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin COLEGIUL cu durată de 3 ani sau INSTITUTUL PEDAGOGIC cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă (Cf. OMECTS 5553/2011) - completat cu OMECTS 4111/2012 -- AICI


 Situaţia candidaţilor admişi în urma verificării dosarelor în vederea recunoaşterii şi echivalării competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal  (Cf. OMECTS 5484/2011) 

Tabele nominale cuprinzând cadrele didactice care îndeplinesc condiţiile în vederea recunoaşterii şi echivalării competenţelor profesionale dobândite formal, nonformal şi informal

1. Educatoare

2. Învăţători

3. Maiştri instructori


 Situaţia candidaţilor în urma verificării dosarelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin COLEGIUL cu durată de 3 ani sau INSTITUTUL PEDAGOGIC cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă (Cf. OMECTS 5553/2011) - completat cu OMECTS 4111/2012

Candidaţi respinşi

Candidaţi admişi

Data şi locul examenului de definitivare în învătământ - 2012


 Situaţia candidaţilor în urma verificării dosarelor de echivalare pe baza ECTS/SECT a învătământului universitar de scurtă durată, realizat prin COLEGIUL cu durată de 3 ani sau INSTITUTUL PEDAGOGIC cu durată de 3 ani, cu ciclul I de studii universitare de licenţă (Cf. OMECTS 5553/2011)

Candidaţi respinşi

Candidaţi admişi

Grade didactice

Tabel nominal cu cadrele didactice inscrise la gradul didactic II, 2025

Tabel nominal cu cadrele didactice care au solicitat inscrierea la gradul didactic I, seria 2024-2026

Cerere de preinspecție Gr. I 2027

Cerere de preinspectie Gr. II 2026

Fişă înscriere gr. I seria 2024-2026

Fişă de înscriere Gr. II seria 2025


Tabel nominal cu cadrele didactice care solicita inscrierea cu dosar, gradul didactic II, 2024

Tabel nominal cu cadrele didactice care solicita inscrierea cu dosar, gradul didactic I, seria 2023-2025

Tabel nominal cu cadrele didactice care solicita inscrierea cu dosar, gradul didactic I, seria 2020-2022

Tabel nominal cu cadrele didactice care solicita inscrierea cu dosar, gradul didactic II, sesiunea august, 2021

Cerere de preinspecție Gr. I 2023

Cerere de preinspectie Gr. II 2022

Fişă înscriere gr. I seria 2022

Fişă de înscriere Gr. II seria 2021


Tabel nominal cu cadrelor didactice care solicită înscrierea cu dosar la gradul didactic II, sesiunea 2023

Tabel nominal cu cadrelor didactice care solicită înscrierea cu dosar la gradul didactic I, seria 2022-2024

Tabel nominal cu situația cadrelor didactice înscrise la examenul național de definitivat, sesiunea 2021


Tabel nominal cu cadrele didactice care au solicitat înscrierea cu dosar la gradul didactic I, sesiunea 2021

Tabel nominal cu cadrele didactice care au solicitat înscrierea cu dosar la gradul didactic II, sesiunea 2020


Cerere de preinspecție Gr. I 2022

Cerere de preinspectie Gr. II 2021

Fişă înscriere gr. I seria 2021

Fişă de înscriere Gr. II seria 2020


Calendarul activităților pentru susținerea gradelor didactice II si I - 2018


Metodiști

2023-2024

Centralizatorul final, pe discipline, al cadrelor didactice care îndeplinesc funcția de metodist al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița 2023-2024

Procedura de selecție a cadrelor didactice care vor face parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, an scolar 2023-2024

Criterii generale selectie metodisti

Calendar selectie metodisti

Numar locuri metodisti pe discipline


Centralizatorul final, pe discipline, al cadrelor didactice care îndeplinesc funcția de metodist al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița 2022-2023

Numar locuri metodisti pe discipline

Procedura de selecție a cadrelor didactice care vor face parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Ialomița, an scolar 2022-2023

Centralizatorul final, pe discipline, al cadrelor didactice care îndeplinesc funcția de metodist al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița 2021-2022

Centralizatorul final, pe discipline, al cadrelor didactice care îndeplinesc funcția de metodist al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița 2018-2019

Procedura - de selecție a cadrelor didactice care vor face parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Ialomița

Centralizatorul final, pe discipline, al cadrelor didactice care îndeplinesc funcția de metodist al Inspectoratului Școlar Județean Ialomița

Procedura de selecție a cadrelor didactice care vor face parte din corpul de metodiști ai Inspectoratului Școlar Județean Ialomița

Portofoliu


Utile

DSPP - Datele de contact ale Departamentelor de specialitate cu profil psihopedagogic din cadrul instituţiilor de învăţământ superior --> aici

PIPP - Datele de contact ale instituțiilor de învățământ superior în care se desfășoară programe de studii, nivelul licență, specializarea: Pedagogia învățământului primar și preșcolar --> aici

--------------------------------------------

Portofoliul responsabilului cu perfecţionarea/formarea continuă a cadrelor didactice la nivelul unităţilor de învătământ

Atribuţiile responsabilului comisiei de perfecţionare/formarea continuă

Ghid pentru întocmirea portofoliului responsabilului cu perfecţionarea/formarea continuă din unităţile şcolare