Management instituțional

Inspector şcolar:Prof. Buzea IleanaE-mail:Declaraţie avere / Declaraţie interese

Anexa2- Chestionar director
Anexa3- Chestionar director adjunct
Anexa4- Fișa cadru de autoevaluare director
Anexa5- Fișa cadru de autoevaluare director adjunct
Anexa6- Fișa cadru de autoevaluare directori CJRAE
Anexa7- Fișa cadru de autoevaluare directori PACO
Anexa8- Fișa cadru de autoevaluare directori CSS
Anexa9- Fișa cadru de autoevaluare directori CJE
Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2023-2024

Anexa1- Calendar
Anexa2- Chestionar director
Anexa3- Chestionar director adjunct
Anexa4- Fișa cadru de autoevaluare director
Anexa5- Fișa cadru de autoevaluare director adjunct
Anexa6- Fișa cadru de autoevaluare directori CJRAE
Anexa7- Fișa cadru de autoevaluare directori PACO
Anexa8- Fișa cadru de autoevaluare directori CSS
Anexa9- Fișa cadru de autoevaluare directori CJE
Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2022-2023 (revizuita)

Anexa2- Fișa autoevaluare directori
Anexa3- Fișa autoevaluare directori adjuncți
Anexa4- Fișa autoevaluare directori CJRAE
Anexa5- Fișa autoevaluare directori PACO
Anexa6- Fișa autoevaluare directori CSS
Anexa7- Fișa autoevaluare directori CJE
Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2021-2022
Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2021-2022

 
Anexa1- Fișa autoevaluare directori
Anexa2- Fișa autoevaluare directori adjuncți
Anexa3- Fișa autoevaluare directori CJRAE
Anexa4- Fișa autoevaluare directori PACO
Fișa autoevaluare directori CJE
Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2020-2021
Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2020-2021
Rezultatele obtinute de cadrele didactice in urma sustinerii interviului in vederea ocuparii unei functii de director/director adjunct, in anul scolar 2020-2021
Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2020-2021

Procedura operațională privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar
Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2018-2019
Anexa1- Fișa autoevaluare directori
Anexa2- Fișa autoevaluare directori adjuncți
Anexa3- Fișa autoevaluare directori CJRAE
Anexa4- Fișa autoevaluare directori PACO
Anexa5- Calendarul evaluării
Anexa6- Chestionare
Anexa7- Raport argumentativ directoridirectori adjuncțiCJRAEPACO
Fișa autoevaluare directori CJE

Lista posturilor vacante de director/director adjunct
Procedura privind numirea prin detașare în funcțiile de director și director adjunct

Metodologie privind evaluarea anuală a activității manageriale desfășurate de directorii și directorii adjuncți din unitățile de învățământ preuniversitar - 2018-2019

Adresa de e-mail dedicată concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ialomița este: concurs_directori@isjialomita.ro

Lista nominală a candidatilor declarati ”reusiti” la concurs
Anunt contestatii
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 23.09.2022
Grafic desfasurare probe interviu
Anunt proba interviu
Lista candidatilor pentru fiecare unitate scolara si pentru fiecare categorie de functii vacante, conform optiunilor exprimate
Lista cu situații problema propuse pentru proba de interviu
Anunt inregistrare optiuni
Rezultate finale proba scrisa
Rezultate proba scrisa 08.09.2022
Model cerere contestatie
Anunt depunere contestatii
Cerere pentru analiza cauzelor și remedierea eventualelor erori
Lista candidatilor respinsi la etapa de evaluare a dosarelor
Lista candidatilor admisi la etapa de evaluare a dosarelor
Lista candidatilor inscrisi la concursul de directori, sesiunea iunie-octombrie 2022
Procedura inscriere platforma concurs directori
Anunt concurs directori 2022
Lista documentelor necesare înscrierii la concurs
ANEXA 1_Adeverință
ANEXA 3_Cerere de înscriere
ANEXA 5_Declarație pe propria răspundere lucrător al Securității
ANEXA 6_Declarație pe propria răspundere situații de incompatibilitate
ANEXA 7_Declarație veridicitate
ANEXA 8_Bibliografie
Fise post
 
Legislatie
Procedura operationala privind organizarea, desfasurarea si evaluarea probei de interviu
OME nr. 3026_2021 - privind modificarea si completarea metodologiei
OMECS nr. 3177_2015 (model certificat  medical)

Adresa de e-mail dedicată concursului pentru ocuparea funcțiilor vacante de director și director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar din județul Ialomița este: concurs_directori@isjialomita.ro

Lista funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Ialomița rămase vacante după concurs
Lista candidaților declarați reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct - 31.03.2022
Rezultatele finale proba interviu, sesiunea ianuarie-aprilie
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 24.03.2022
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 23.03.2022
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 22.03.2022
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 21.03.2022
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 18.03.2022
Grafic desfasurare probe interviu 18.03.2022
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 17.03.2022
Grafic desfasurare probe interviu 17.03.2022
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 16.03.2022
Anunt depunere contestatii
Model cerere contestatie
Grafic desfasurare probe interviu
Anunt proba interviu
Lista candidatilor pentru fiecare unitate scolara si pentru fiecare categorie de functii vacante, conform optiunilor exprimate in perioada 4 - 8 martie 2022
Lista situatii problema
Anunt proba interviu
Procedura operationala privind organizarea, desfasurarea si evaluarea probei de interviu
Anunt - inregistrare optiuni, functii
Rezultate finale proba scrisa 18.02.2022
Rezultate proba scrisa 18.02.2022
Model cerere contestatie
Anunt depunere contestatii
Anunț - tragere la sorți supraveghetori
Anunt - proba scrisa
Anunt - in atentia candidatilor admisi la etapa de evaluare a dosarelor
Anunt - in atentia candidatilor aflati in carantina sau izolare la data organizarii probei scrise
Repartizarea candidatilor pe centre concurs
Lista finala a candidatilor respinsi la etapa de evaluare a dosarelor
Lista finala a candidatilor admisi la etapa de evaluare a dosarelor
Lista candidatilor respinsi la etapa de evaluare a dosarelor
Lista candidatilor admisi la etapa de evaluare a dosarelor
Lista candidatilor inscrisi la concursul de directori, sesiunea ianuarie-aprilie 2022
Cerere pentru analiza cauzelor și remedierea eventualelor erori
Procedura inscriere platforma concurs directori
Anunt concurs directori 2022
Calendarul concursului - sesiunea ianuarie-aprilie 2022
ANEXA 3_Cerere de înscriere
ANEXA 4_Adeverință
ANEXA 5_Declarație pe propria răspundere lucrător al Securității
ANEXA 6_Declarație pe propria răspundere situații de incompatibilitate
ANEXA 7_Declarație veridicitate
ANEXA 8_Bibliografie
 
Legislatie
OME nr. 3026_2021 - privind modificarea si completarea metodologiei
OMECS nr. 3177_2015 (model certificat  medical)

Lista funcțiilor de conducere din unitățile de învățământ preuniversitar de stat din județul Ialomița rămase vacante după concurs
Lista cu rezultatele finale la proba scrisă ale candidaților care nu au depus opțiuni pentru ocuparea unei funcții vacante sau nu au ocupat o funcție vacantă în urma concursului
Lista candidaților declarați reușiți la concursul de ocupare a funcțiilor vacante de director și director adjunct - 17.12.2021
LISTA CU REZULTATELE FINALE ale tuturor candidaților participanți la proba de interviu
REZULTATELE înregistrate în urma soluționării contestațiilor la proba de interviu
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 08.12.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 07.12.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 06.12.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 03.12.2021
Grafic desfasurare probe interviu actualizat
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 26.11.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 24.11.2021
Grafic desfasurare probe interviu actualizat
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 22.11.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 19.11.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 18.11.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 17.11.2021
Rezultatele inregistrate la proba de interviu - 15.11.2021
Model cerere contestatie
Anunt depunere contestatii
Grafic desfasurare probe interviu
Anunt proba interviu
Lista cu situatii problema propuse pentru proba de interviu
Lista candidatilor pentru fiecare unitate scolara si pentru fiecare categorie de functii vacante, conform optiunilor exprimate in perioada 21 octombrie - 1 noiembrie 2021
Rezultate finale proba scrisa 28.10.2021
Rezultate proba scrisa 28.10.2021
Procedura operationala privind organizarea, desfasurarea si evaluarea probei de interviu
Anunt concurs proba scrisa pentru candidatii carantinati sau izolati la proba anterioara
Rezultate finale proba scrisa
Rezultate proba scrisa
Anunt depunere contestatii concurs directori, Model contestatie
Anunt tragere sorti supraveghetori concurs directori
Anunt concurs proba scrisa
Lista candidatilor admisi la evaluarea dosarelor
Cerere pentru analiza cauzelor și remedierea eventualelor erori
Anunt concurs directori 2021
Lista candidatilor admisi la etapa de evaluare a dosarelor
Lista candidatilor inscrisi la concursul de directori 2021-2022
Anunt concurs directori 2021
Anunt concurs directori 2021
 
Procedura inscriere platforma concurs directori
 
 
Legislatie
PO nr. 35801_07.12.2021 privind declararea candidatului ”reușit”
OMECS nr. 3177_2015 (model certificat  medical)

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 15/2020
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursului, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2020, SERIA 1 (SERIA a 15-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.
Anunț privind eventualele contestații la evaluarea dosarelor
Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.
Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 14/2019
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2019 (SERIA a 14-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.  (afisat azi 17.05.2019)
Lista cu candidații inscriși la etapa de selecție online. (afisat azi 23.04.2019)
Instrucțiuni utilizare aplicație online
Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 13/2018
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2018, SERIA 1 (SERIA a 13-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.
Anunț privind eventualele contestații la evaluarea dosarelor
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2018, SERIA 1 (SERIA a 13-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.  
Lista cu candidații inscriși la etapa de selecție online.

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 12/2017
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2017, SERIA 2 (SERIA a 12-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.  
Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 11/2016
Rezultatele înregistrate în urma desfășurării concursuli, organizat de către Inspectoratul Școlar al Județului Ialomița, în perioada SESIUNEA 2017, SERIA 1 (SERIA a 11-a), pentru selecția cadrelor didactice pentru constituirea corpului național de experți în management educațional.
Anunț privind eventualele contestații la evaluarea dosarelor
Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.
Opis dosar

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 10/2016
Lista cu candidații declarați admiși la etapa de selecție online.

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 9/2015

Ordinul MECTS nr. 4838 din 2012 - completare metodologie CNEME


Lista candidatilor admisi la etapa de selectie online,sesiunea 2015, seria I (seria a 8 a)

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 8/2015

Completarea formularului de selecție online se realizează la adresa http://cneme.edu.ro/inscriere. Perioada de inscriere online a candidatilor este 10-22.02.2015

 Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 7/2014

Concursul de selecţie a cadrelor didactice pentru constituirea corpului naţional de experţi în management educaţional - seria 6/2014


________________________

Procedura de înfiinţare şi de obţinere a personalităţii juridice pentru unităţile de învăţământ preuniversitar particular --> AICI